Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.04.2008

Guvernul a aprobat proiectul legii cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”

Documentul prevede crearea unei zone economice libere, în cadrul căreia vor fi utilizate infrastrutura şi teritoriul aeroportului. Conform studiului de fezabilitate, Aeroportul Liber dispune de aerodrom cu destinaţie dublă. Conform proiectului legii, terenul cu suprafaţa de 265,2 ha, care este proprietate a statului, va fi şi în continuare gestionat de către ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, în calitate de Investitor General.

Proiectul legii prevede regimul vamal, fiscal etc., care va asigura un climat investiţional favorabil intru atragerea investitorilor şi realizarea proiectelor economice în Aeroportul Liber.

Conform proiectului legii rezidentii vor avea dreptul de a efectua pe teritoriul Aeroportului Liber genuri de activitate precum:  prestarea serviciilor de deservire la sol şi de transport aerian;  comerţul en-gros al mărfurilor, tranzitate prin Aeroportul Liber;  producţia industrială a mărfurilor de export;  procesarea productiei agroalimentare; sortarea, ambalarea, marcarea şi alte  operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin Aeroportul Liber; prestarea serviciilor contra plată rezidenţilor Aeroportului Liber şi companiilor străine; alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de constructii, arendă şi/sau locaţiune, de alimentaţie publică etc.

Investitorul General va elabora şi asigura realizarea Planului de dezvoltare complex, care prevede dezvoltarea prioritară a activităţilor din domeniul aeronautic, crearea centrului logistic internaţional, atragerea investiţiilor autohtone şi străine, implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne, aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi managementului, crearea locurilor de muncă.

În Aeroportul Liber există o infrastructură dezvoltata: pista de decolare-aterizare; cale de rulaj; edificii; peron de parcare a aeronavelor; baza de deservire tehnică etc. De asemenea, Aeroportul Liber dispune de personalul navigant şi tehnic calificat. În prezent, specialiştii ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, dispun de licenţe internaţionale. Pe lângă aceasta, întreprinderea posedă 32 hangare cu o suprafaţă totală de 7600 m. p., cu un volum total de 36172 m3; precum şi linie de cale ferată de 240 m. Edificiile aerodromului sunt gazificate şi asigurate cu apă din fântâna arteziană, prin intermediul conductei autonome. Toate drumurile aerodromului cu o lungime totală de 4 km sunt reparate şi asfaltate.

La momentul actual, efectuând studiile respective şi negociind cu existenţii şi potenţtialii parteneri, Investitorul General a determinat un şir de proiecte investiţionale care pot fi realizate în cadrul Aeroportului Liber.

Administrarea Aeroportului Liber şi coordonarea activităţii de dezvoltare a teritoriului lui urmează a fi efectuată de către Investitorul General, iar monitorizarea şi analiza activităţii acestuia va fi efectuată de Reprezentantul Guvernului, care va înregistra rezidenţii, va elibera sau  anula autorizaţiile pentru desfăşurarea unor genuri de activitate, va prezenta Guvernului rapoarte privind activitatea Aeroportului Liber.

Proiectul legii prevede, ca dupa intrarea lui în vigoare vor fi elaborate şi aprobate regulamente privind: sistemul autorizat de trecere pe teritoriul Aeroportului Liber; înregistrarea rezidenţilor; eliberarea autorizaţiilor; Reprezentantul Guvernului în Aeroportul Liber etc.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus