Trimite e-mail | Printeaza
Social
05.03.2008

În Moldova, fiecare al patrulea deţinut este închis pentru omor şi furt

Conform informaţiei organelor de drept, în anul 2007 s-au înregistrat 24,4 mii infracţiuni, cu 1,6% mai puţin decât în anul 2006, din care 63,3% au avut loc în localităţile urbane. Numărul infracţiunilor înregistrate la 10 mii locuitori a constituit 65 crime. Un nivel înalt al acestui indicator a fost înregistrat în municipiul Bălţi – 107 crime (ce respectiv depăşeşte nivelul acestui indicator pe ţară de 1,6 ori), în municipiul Chişinău şi în raionul Basarabeasca – cîte 97 crime (de cîte 1,4 ori). În perioada analizată 30,9% din numărul total de infracţiuni înregistrate revin celor grave (în anul 2004 – 65,7%, 2005 – 65,0%, 2006 – 52,0%). Din total infracţiuni grave 8,0% au constituit infracţiunile excepţional grave şi deosebit grave. Cele mai multe infracţiuni grave au fost săvîrşite în mun.Chişinău şi Bălţi, raioanele Cahul, Ungheni, Străşeni, Orhei, Ialoveni, Hînceşti şi Căuşeni. În anul 2007 infracţiunile săvîrşite cu aplicarea armelor de foc, explozivelor şi grenadelor; s-au micşorat aproape de două ori faţă de anul precedent şi au constituit 34 cazuri (anul 2004 – 127, 2005 – 66, 2006 – 64). După tip aceste infracţiuni se repartizează după cum urmează: 7 cazuri de huliganism, 6 – de omor, 4 – de tîlhării, cîte 2 cazuri de vătămări intenţionate grave şi furt. Contra persoanelor în 2007 au fost comise 5,8 mii crime, în urma cărora au decedat 564 persoane. Principalele cauze de deces fiind omorurile – 30,8% şi vătămările intenţionate – 10,2%. În Moldova a crescut numărul violurior În contextul descreşterii numărului total de infracţiuni, rămîn a fi în creştere infracţiunile privind viaţa sexuală (8,7%), infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei (6,9%), cele contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (2,9%). Totodată, s-a micşorat numărul infracţiunilor înregistrate contra patrimoniului. Cea mai mare pondere în total infracţiuni contra patrimoniului revin furturilor (în anul 2005 – 41,7%, 2006 – 38,0%, 2007–39,9%). Din numărul total de infracţiuni înregistrate, fiecare a doua este săvîrşită de persoane în vâstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie, fiecare a treisprezecea de persoane care anterior au săvîrşit infracţiuni, fiecare a paisprezecea de minori sau cu participarea acestora. 59% din infracţiunile din Moldova sunt săvârşite de tineri de până la 30 de ani În numărul persoanelor culpabile de săvâşirea crimelor 59% revin tinerilor în vâstă de până la 30 ani. La săvârşirea crimelor au participat 341 elevi ai şcolilor şi liceelor, 87 studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate. În anul 2007 au fost relevate 15,3 mii persoane care au comis crime, cu 12 la sută mai puţin comparativ cu anul 2006. Cu toate că numărul femeilor care au săvîrşit crime este în descreştere, ponderea lor în total persoane care au comis crime se menţine constantă (peste 12,0%). Comparativ cu anul 2005 numărul minorilor care au săvîrşit crime de asemenea s-a redus (cu 797 persoane), practic fiecare a opta persoană care a comis crime este minoră (11,9%). În anul 2007 a crescut numărul persoanelor condamnate pentru crimele legate de droguri, care comparativ cu anul 2006 s-a majorat de trei ori. Din total persoane condamnate fiecare a paisprezecea persoană este în vârstă de 14-17 ani. Majoritatea minorilor sunt condamnaţi pentru furt (43,1%), jaf şi tîlhării (14,4%), huliganism (6,2%) şi crime legate de droguri (2,7%). La începutul anului 2007 în cele 17 instituţii penitenciare îşi ispăşeau pedeapsa 6521 deţinuţi, din care 274 femei. Anual în penitenciare se află peste 6400 persoane, din care peste 140 sunt tineri în vârstă de până la 21ani. Din total deţinuţi, fiecare a patra persoană stă în detenţie pentru omor şi furt, fiecare a şasea pentru însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari, fiecare a şaptea pentru jaf şi tâlhărie. Majoritatea tinerilor se află în instituţiile penitenciare pentru furt (24,8%), viol (18,4%), jaf şi tâlhărie (12,0%).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus