Trimite e-mail | Printeaza
Politic
25.02.2008

Moldova cheamă statele-membre ale ONU să adopte Convenţia generală asupra terorismului internaţional în cadrul sesiunii curente a Adunării Generale a ONU

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a lansat un apel către şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Naţiunilor Unite privind necesitatea intensificării, în cadrul ONU, a eforturilor de combatere a terorismului internaţional.

În apel se menţionează: „În cadrul Reuniunii la nivel înalt în septembrie 2005, am adoptat un document final, în care am trasat obiective şi sarcini concrete pentru a face faţă sfidărilor şi provocărilor noului mileniu. În virtutea angajamentului primordial al Naţiunilor Unite, de menţinere a păcii, această decizie principială a constituit expresia conştientizării comune a globalizării riscurilor şi ameninţărilor generate de terorismul internaţional la adresa securităţii şi stabilităţii internaţionale, lupta împotriva terorismului devenind, astfel, una din priorităţile ONU.

Deciziile Summit-ului s-au materializat în acţiuni concrete pe măsura necesităţii de a aborda multidimensional aceste provocări şi de a da un răspuns global la ele. În acest context, ţin să menţionez adoptarea Strategiei globale de luptă contra terorismului şi a Planului de acţiuni cu măsuri specifice, cuprinzătoare ca esenţă şi viziune. Am avansat substanţial şi în consolidarea regimului juridic internaţional în domeniu. Astăzi, comunitatea internaţională dispune de 13 instrumente juridice universale pentru prevenirea actelor teroriste la care au aderat majoritatea statelor lumii. Cadrul normativ de contracarare a terorismului, însă, nu poate fi complet fără un act juridic director, şi un atare act poate fi numai Convenţia generală asupra terorismului internaţional, proiectul căreia este în stadiu de finalizare.

Am ajuns la momentul cînd crearea condiţiilor favorabile adoptării celui mai important instrument în domeniul combaterii terorismului, asupra căruia am convenit în timpul Summit-ului din 2005, depinde în cea mai mare măsură de înalta responsabilitate care ne revine nouă, conducătorilor statelor membre ale ONU şi de voinţa politică a tuturor ţărilor membre. În acest sens, sesiunea actuală a Adunării Generale a ONU ne oferă un prilej potrivit pentru atingerea consensului asupra proiectului şi finalizarea textului Convenţiei. Pledînd pentru această cauză, mă adresez Dumneavoastră şi tuturor celorlalţi Şefi de Stat şi de Guvern, cu apelul de a valorifica această oportunitate şi de a da mandat delegaţiilor statelor noastre la ONU să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a finaliza şi adopta Convenţia generală asupra terorismului internaţional în cadrul sesiunii curente a Adunării Generale a ONU.

La rândul său, în calitate de Preşedinte al Comisiei a VI-a a Adunării Generale a ONU, Republica Moldova va depune toate eforturile pentru atingerea acestui scop prioritar de interes comun.

Îmi exprim speranţa că această adresare se va bucura de sprijinul Excelenţei Voastre şi că eforturile noastre conjugate vor asigura fortificarea regimului juridic internaţional de combatere a terorismului”, se spune în apelul lansat de Preşedintele Republicii Moldova către şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Naţiunilor Unite".

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus