Trimite e-mail | Printeaza
Politic
09.01.2008

Moldova a început anul cu stângul la CEDO

La 8 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Bulava c. Moldovei, prin care a recunoscut violarea art. 6 § 1 al Convenţiei pentru Drepturile Omului (dreptul la un proces echitabil) şi art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii).

În această cauză, reclamanţii, soţii Elena şi Nicolae Bulava, erau angajaţi într-o întreprindere de stat (Întreprinderea). Între anii 2000 şi 2004, Întreprinderea s-a aflat de câteva ori în şomaj tehnic şi reclamanţilor nu le-a fost plătit salariul lor. Ei au iniţiat câteva proceduri judiciare împotriva Întreprinderii, solicitând achitarea salariilor. Prin câteva hotărâri judecătoreşti, pronunţate de Judecătoria Soroca în anii 2003 şi 2004.

Întreprinderea a fost obligată să le achite reclamanţilor sumele aferente. Însă sumele le-au fost achitate doar la 29 aprilie 2005. Soţii Bulava au reclamat la CEDO achitarea întârziată a plăţilor şi au solicitat Curţii să recunoască violarea dreptului la un proces echitabil şi dreptului la protecţia proprietăţii.

Conform deciziei Curţii, statul moldovenesc urmează să achite Elenei Bulva 440 Euro cu titlu de daune materiale şi 1000 euro cu titlu de daune morale, iar lui Nicolai Bulava - 457 euro cu titlu de daune materiale şi 800 euro cu titlu de daune morale.

Plăţile urmează a fi efectuate în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a hotărârii CEDO. Sumele urmează a fi convertite în moneda naţională la cursul din ziua pronunţării deciziei. La expirarea termenului de trei luni, reclamanţilor li se va plăti o dobânda egală cu rata marginală de creditare a Băncii Centrale Europene plus 3 puncte procentuale.

 

Juriştii pentru Drepturile Omului

Textul în engleză al Hotărârii CEDO în cauza Bulava c. Moldovei

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus