Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.11.2007

Pe parcursul a 9 luni ale anului curent sistemul bancar din Republica Moldova a consemnat tendinte pozitive de dezvoltare

Potrivit unui comunicat de presă remis de BNM, la 30 septembrie 2007, capitalul de gradul I a atins valoarea de  4464.7 mil. lei sau cu 17.5 la sută mai mult faţă de începutul anului. Indicatorul financiar în cauză  a corespuns  la toate băncile categoriei autorizaţiei deţinute, vădind în continuare o evoluţie sigură şi stabilă a acestora.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit la aceeaşi dată 65.2 la sută, în creştere cu 2.5 p.p. Faptul s-a datorat majorării capitalului social din contul investiţilor acţionarilor nerezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem, care indică gradul de acoperire a capitalului în cazul implicării băncilor în operaţiuni riscante,  rămâne a fi situată la un nivel înalt. Acesta a constituit 26.7 la sută la sfârşitul perioadei, nivelul minim necesar fiind de 12 la sută.

Pe parcursul a 9 luni activele totale au crescut cu 32.1 la sută până la 30043.1 mil. lei. Ţinând cont de tendinţa înregistrată până în prezent, creşterea activelor va fi finanţată preponderent de afluxurile de depozite noi şi obţinerea veniturilor - semne  ale unei activităţi bancare credibile şi eficiente. În structura activelor au fost marcate creşteri la toate articolele, creşterea cea mai mare – cu 4434.4 mil. lei sau 33.8 la sută - vizând portofoliul de credite (net). Acesta, la sfârşitul perioadei, a atins valoarea de 17551.9 mil. lei. Cât priveşte calitatea portofoliului respectiv, de menţionat ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor - 4.1 la sută sau cu 0.3 p.p. mai puţin faţă de începutul anului. La capitolul performanţe se înscriu recuperările la credite, care au depăşit de 1.1 ori creditele anulate şi atestă o bună conlucrare a băncilor cu clienţii în vederea rambursării creditelor.

Soldul creditelor acordate pentru extinderea afacerii în mărime de  până la 700 mii lei a însumat 1652.9 mil. lei sau cu 22.4 la sută mai mult faţă de 31.12.2006, iar soldul creditelor de consum acordate în mărime de până la 700 mii lei a crescut cu 55.3 la sută până la nivelul de 1806.3 mil .lei. 

 Rentabilitatea activelor şi a capitalului acţionar la 30 septembrie 2007 au înregistrat respectiv 4.1 la sută şi 25.3 la sută. Faţă de începutul anului ambii indicatori au crescut corespunzător cu 0.7 p.p. şi 4.8 p.p.

Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar  a constituit un coeficient de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem  a alcătuit 33.8  la sută. Respectarea de către bănci a indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate de finanţare pentru acoperirea necesităţilor anticipate sau potenţiale atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

La 30 septembrie 2007 obligaţiunile  băncilor  au totalizat 25429.7 mil. lei sau cu 35.1 la sută mai mult faţă de începutul anului. Pe parcursul a 9 luni ale anului curent în structura obligaţiunilor s-au înregistrat creşteri la toate articolele. În special, depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 32.5 la sută până la 12248.4 mil. lei, iar depozitele persoanelor juridice cu   28.2 la sută până la 8854 mil. lei. Creşterea stabilă a depozitelor determină respectiv o rată de creştere stabilă a activelor băncilor, unul din aspectele de dezvoltare sigură a sistemului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus