Trimite e-mail | Printeaza
Politic
13.09.2007

Prim-ministrul Vasile Tarlev a prezidat şedinţa Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană

În cadrul Comisiei a fost prezentată o evaluare a activităţilor de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană şi trasate principalele direcţii de activitate pentru perioada următoare.Valeriu Ostalep,  viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a prezentat un raport privind ultimele consultări cu Comisia Europeană şi ţările membre ale UE şi priorităţile stabilite în acest sens pentru perioada imediat următoare.

Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a afirmat că, în urma recentelor consultări petrecute la diverse niveluri, se poate constata că la moment nicio ţară nu se împotriveşte cursului european al Moldovei, relatează Serviciul de presă al Executivului.

Totodată, potrivit lui Ostalep, majoritatea statelor UE susţin pe deplin aspiraţiile europene a Moldovei şi pledează categoric pentru stabilirea unui cadru juridic preferenţial în relaţiile cu UE cu perspectivă de integrare.De asemenea, viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a afirmat că proiectul Acordurilor de facilitare a comerţului şi liberalizarea vizelor dintre Moldova şi UE este la etapa finală de consultare şi se preconizează a fi semnate pînă la finele anului în curs, în aşa mod ca prevederile acestora să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Prim-ministrul a subliniat că la 1 martie 2008 expiră termenul oficial de implementare a Planului de Acţiuni RM-UE. Totodată, şeful Executivului, fiind şi preşedinte a Comisiei pentru Integrare Europeană, a cerut finalizarea integrală a tuturor prevederilor acestui document pînă la 17 noiembrie curent.

Luînd în consideraţie timpul limitat pentru realizarea tuturor obligaţiunilor asumate în Plan, potrivit deciziei aprobate astăzi, Comisia Naţională se va convoca săptămînal pentru audierea şi evaluarea rapoartelor instituţiilor responsabile.

În acest context, Prim-ministrul a stăruit asupra neajunsurilor existente în acest proces, evidenţiind importanţa lichidării cît mai operative a restanţelor semnalate. Astfel, a fost menţionată necesitatea executării integrale şi eficiente de toate autorităţile administrative centrale a caietelor de sarcini vizînd acţiunile care urmează a fi întreprinse în sensul implementării standardelor comunitare.

Vasile Tarlev a cerut factorilor de decizie responsabili adoptarea unor poziţii mai ferme, de natură să asigure o avansare considerabilă în îndeplinirea integrală şi eficientă a tuturor compartimentelor Planului de Acţiuni. De asemenea, şeful Executivului a evidenţiat necesitatea impulsionării activităţii misiunilor diplomatice moldoveneşti în ţările UE pe bilaterală.

Premierul a formulat unele propuneri menite să optimizeze procesul de coordonare şi monitorizare a implementării Planului de Acţiuni.  Vasile Tarlev s-a referit, în mod special, la importanţa îndeplinirii prioritare a acelor compartimente din cadrul Planului de Acţiuni, care vizează, reformarea sistemului judiciar. În acest context, Premierul s-a pronunţat pentru efectuarea consultărilor suplimentare întru stabilirea unor puncte de referinţă şi a paşilor concreţi  pentru a putea fi monitorizată dinamica în soluţionarea acestora.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus