Trimite e-mail | Printeaza
Economie
03.08.2007

Banca Naţională a Moldovei a difuzat un comunicat oficial „Cu privire la rata de bază a BNM”

Într-un comunicat de presă, difuzat de BNM, se declară: "Banca Naţională a Moldovei activează în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare urmărind drept scop îndeplinirea obiectivului fundamental – asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. În scopul îndeplinirii acestui obiectiv Banca Naţională a Moldovei promovează o politică monetară şi valutară adecvată situaţiei economice din ţară. Politica ratelor promovată de BNM, fiind o parte componentă a politicii monetare şi valutare, este orientată spre stabilirea unor rate corespunzătoare situaţiei prezente, totodată indicând o perspectivă pe viitor.

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, preţurile de consum în luna iunie au rămas la nivelul lunii precedente, iar în primul semestru s-au majorat doar cu 3.9 la sută faţă de 7.4 la sută în perioada respectivă a anului precedent, fapt datorită căruia inflaţia cumulativă pentru ultimele 12 luni s-a micşorat de la 14.1 la sută (decembrie 2006) până la 10.4 la sută (iunie 2007).

Rata inflaţiei înregistrată în primul semestru al anului 2007 este o dovadă a continuării diminuării ritmului de creştere a ratei inflaţiei şi corectitudinii politicii monetare şi valutare promovate de BNM. Totodată ritmurile mai lente a procesului de reducere a inflaţiei înregistrate în trimestrul II denotă că anumite aşteptări inflaţioniste continue să existe. 

În aceste circumstanţe, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale în scopul asigurării ireversibilităţii procesului de reducere a ratei inflaţiei a decis de a menţine rata de bază a Băncii Naţionale, aplicată la refinanţarea băncilor prin operaţiuni REPO de cumpărare pe termen de două luni a hârtiilor de valoare de stat, la nivelul de 13.5 la sută anual.

Pentru diminuarea ritmului de creştere a ratei inflaţiei, Banca Naţională a Moldovei va continua monitorizarea cu vigilenţă a condiţiilor monetare, apelând la întregul set de instrumente de care dispune, inclusiv prin sporirea volumului de sterilizare a excesului de lichiditate în sistemul bancar.Ajustările politicii ratelor de dobândă vor fi efectuate în funcţie de evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi monetari şi având în vedere crearea şi menţinerea condiţiilor necesare pentru asigurarea creşterii economice durabile. 

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei consideră că continuarea procesului de reducere a ratei inflaţiei va face posibilă diminuarea ratei de bază."

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus