Trimite e-mail | Printeaza
Politic
30.07.2007

Şeful statului a lansat propunerea elaborării unei strategii de dezvoltare durabilă a sectorului agrar

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat o şedinţă în problema asigurării dezvoltării durabile a agriculturii şi a securităţii alimentare a statului, avîndu-se în vedere condiţiile climaterice nefavorabile din ultimul timp. La consfătuire au fost prezenţi prim-ministrul Vasile Tarlev, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene, Andrei Stratan, ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Anatolie Gorodenco, vicepreşedintele comisiei parlamentare pentru agricultură şi industrie alimentară, Dmitri Todoroglo, potrivit Serviciul de presă al Preşedintelui Republicii Moldova.  

În cursul şedinţei, a fost accentuată necesitatea realizării unor acţiuni hotărîte în vederea depăşirii consecinţelor secetei catastrofale din anul curent şi asigurării  pe viitor a dezvoltării durabile a sectorului agro-industrial. În această ordine de idei, participanţii la şedinţă s-au referit la necesitatea racordării sectorului agrar din ţara noastră la normele europene, inclusiv: revizuirea politicilor agrare şi rurale, perfecţionarea marketingului producţiei agricole, consolidarea gospodăriilor de fermieri, armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu acquis-ul comunitar, extinderea sistemelor de irigare, etc. 

Şeful statului a lansat propunerea elaborării unei strategii de dezvoltare durabilă a sectorului agrar, subliniind importanţa preluării experienţei privind elaborarea unor asemenea documente de amploare de către statele - recente membre ale Uniunii Europene.

Vladimir Voronin a menţionat oportunitatea creării, în cel mai scurt timp, a unei comisii de stat, care va organiza şi va monitoriza elaborarea proiectului strategiei nominalizate. În opinia şefului statului, documentul respectiv trebuie să fie elaborat în baza strategiilor şi programelor existente în diverse domenii, inclusiv a Programului Naţional „Satul Moldovenesc”. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus