Trimite e-mail | Printeaza
Economie
07.05.2007

Întreprinderile individuale vor prezenta raportul fiscal o dată pe an

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial la 4 mai 2007, prevede raportarea fiscală simplificată pentru agenţii economici din Republica Moldova.Conform Legii, forma simplificată de raportare presupune prezentarea o data în an a două dări de seamă:1. Darea de seamă fiscală unificată (modelul şi forma acesteia urmează a fi elaborate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) se prezintă anual, până la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune la Inspectoratul Fiscal teritorial (va include impozitul pe venit, taxele locale, taxa pentru apă, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală).2. Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă anual, până la 10 ianuarie a anului următor anului bugetar de gestiune la Casa Naţională a Asigurărilor Sociale.În calitate de criterii pentru întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali) şi gospodării ţărăneşti (de fermier), care vor beneficia de sistemul simplificat de raportare, vor fi: numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale/bugetare sa nu depăşească 3 unităţi şi sa nu fie plătitori ai TVA.Conform datelor Ministerului Economiei şi Comerţului de la începutul anului curent până la data de 1 mai 2007, foştii posesori de patentă au înregistrat 657 de întreprinderi individuale, 55 de societăţi cu răspundere limitata, iar 67 au reluat activitatea comercială in baza întreprinderilor individuale deschise anterior.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus