Trimite e-mail | Printeaza
27.03.2007

Discursul Ambasadorului SUA în Moldova Michael D. Kirby

Moldova în calea sa spre viitor: prespective şi prognoze  Discursul Ambasadorului SUA în Moldova Michael D. Kirby la Universitatea de Stat din Moldova 23 martie 2007 Domnule Rector,Stimaţi profesori şi studenţi, onoraţi oaspeţi: În această săptămână se împlinesc şapte luni de la data asumării de către mine a obligaţiunilor ambasadoriale aici, în Moldova. Înainte de toate, vreau să vă spun că sunt entiziasmat de noua mea misiune.  În perioada de când mă aflu în Moldova, am avut ocazia să mă întâlnesc cu conducerea ei, cu reprezentanţii societăţii civile, ai mass-mediei, mediului academic şi simpli moldoveni din toate domeniile.  De asemenea am avut timp să analizez traiectoria Moldovei din ultimii 15 ani şi să meditez asupra perspectivelor ei. Moldova a realizat multe de când şi-a declarat independenţa în 1991, atunci când, fiind o frântură din Uniunea Sovietică ce tocmai se destrămase, a cătutat o proprie cale către ceea ce spera să-i aducă poporului său un viitor luminos şi prosper. Această căutare i-a asigurat Moldovei o alegere care, foarte probabil, îi va aduce o prospecitate durabilă: reformele politice şi economice vor apropia Republica Moldova de standardele globale moderne.  După câteva eforturi sporadice de refomare, conducerea ţării s-a angajat într-un program de reforme ce a căpătat amploare, iar rezultatele nu au întîrziat să apară.  Din cele observate de mine, moldovenii şi guvernul vostru – la fel ca şi majoritatea partidelor de opoziţie – au ales calea spre Europa.  Scopul final pare a fi integrarea în Uniunea Europeană.  Eu salut această alegere.  Astăzi stau în faţa Dumneavoastră şi vă spun că Statele Unite cred cu adevărat că modelul de societate pe care îl asociem cu ţările membre ale UE este modelul care va servi cel mai bine intereselor Moldovei şi ale moldovenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Unii vor spue că UE rămâne rece la pledoriile Moldovei.  Eu nu sunt de accord cu astfel de afirmaţii.  UE a dat clar de înţeles că drumul spre ea este lung şi dificil, dar nu şi imposibil.  Deşi sunt american, am acumulat o vastă experienţă lucrând în Europa.  Am petrecut în Europa în total 18 ani lucrând în şase ţări ale acesteea, astăzi toate membre ale Uniunii Europene – Franţa, Belgia, Germania, Denmarca, Suedia şi Polonia.  În 1967 m-am stabilit în Franţa.  Îmi amintesc când Generalul deGaulle spunea că Marea Britanie nu va deveni niciodată membră a Comunităţii Economice Europene (astăzi Uniunea Europeană).  Marea Britanie a devenit totuşi membră în 1971.  Niciodată nu înseamnă niciodată.  Moldova trebuie să se concentreze asupra devenirii unui astfel de stat pe care UE îl va dori în clubul său. Schimbările prin care trebuie să treacă Moldova sunt numeroase şi diverse.  Ele sunt necesare, consider eu, nu doar pentru ca Moldova să poate intra în Uniunea Europeană. Ele sunt necesare pentru ca Moldova să devină o ţară de care moldovenii să fie mândri – o ţară cu o economie dinamică şi în creştere, cu locuri de muncă attractive pentru toţi cetăţenii săi – o ţară cu o mass-media vibrantă, liberă şi nestingherită – o ţară cu o viaţă politică viguroasă în care să-şi găsească rostul o varietate largă de idei şi în care alegerile se ridică la standardele europeane – o ţară cu o bună infrastructură a drumurilor, serviciilor, a aprovizionării cu apă potabilă şi instituţii de ocrotire a sănătăţii.Ce urmeazăDupă cum ştiţi, Moldova a întreprins un efort considerabil pentru a asigura un viitor European mai prosper atunci când a semnat Planul de Acţiuni Moldova - Uniunea Europeană în 2005. Acest Plan s-a dovedit a fi crucial deoarece  a servit în calitate de foaie de parcurs pentru reformele din toate domeniile. Unii s-au întrebat despre ce va urma. Sfatul meu este ca decît să vă fixaţi atenţia asupra punctului de destinaţie, să vă concentraţi pe ce trebuie să faceţi pentru a ajunge acolo: instroducerea normelor Uniunii Europene este importantă pentru Moldova.  Dacă Moldova nu doar va adopta legile de care are nevoie, dar, la fel de important, va implementa aceste reforme, atunci ele vor atrage în ţară investiţiile străine care vor ridica standardul de sănătate, transport şi mediu, astfel încât Moldova să devină o ţară modernă a secolului 21.  Toate aceste reforme vor fi benefice pentru Moldova indifferent de rezultatul final.Uitaţi-vă la Norvegia şi Elveţia.  Ele au ales să nu adere la UE atunci când li s-a prezentat o astfel de ocazie şi totuşi ele sunt printre cele mai dezvoltate ţări ale lumii. Cheia spre reformare şi dezvoltare se află în mâinile Moldovei, iar Planul de Acţiuni Moldova – UE punctează traseul.  Nu va fi uşor să realizaţi acest plan. El nu poate fi realizat printr-un simplu truc de magie. Observatorii nu doar vor asculta ce aveţi de spus, dar vor urmări cum aplicaţi în practică.  Progresul nu poate fi mimat.  Reforma va fi dureroasă, iar trecerea timpului nu o va face mai uşoară.  Alte ţări din vecinătatea voastră avansează, iar voi nu vă puteţi permite luxul de a sta pe loc.  Deşi amânarea schimarilor poate fi tentantă, totuşi, spre deosebire de vinul moldovenesc, odată cu trecerea timpului, reformele nu se rafinează şi nu devin mai uşoare. Experienţa altora a arătat că abordarea ofensivă a acestor reforme dificile, dar necesare, este singura cale de a o face, iar Moldova nu trebuie să le amâne. Eu sunt de accord că coroborarea eforturilor de integrare ale Moldovei cu cele ale altor ţări din Europa de sud-est are un oarecare sens. În ultimă instanţă, totuşi, aceata nu este atât de important.Cu toate acestea, pentru ca Moldova să adere la acest „club”, nu este sufficient ca Molodva să întrunească doar cerinţele minime necesare.  Competiţia este acerbă şi Moldova va trebui să arate ce are mai bun. Pentru a intra în Uniunea Europeană, trebuie să vă asumaţi angajamentul de a deveni la fel de calificaţi, din toate punctele de vedere, ca şi cei mai buni candidaţi care doresc să adere. Nu va fi uşor.  Moldova a trecut prin vremuri grele, iar viitorul spre care tindeţi va necesita noi sacrificii.  Totuşi, sunt convins că dacă liderii politici şi societatea civilă vor lucra în unison, atunci veţi reuşi. În 2005 Moldova de asemenea şi-a redresat relaţiile de cooperare, pe care le-a neglijat anterior, cu instituţiile financiare internaţionale, reluand programul cu Fondul Monetar Internaţional.  Alflîndu-se sub presiunea enormă a celor care, din păcate, au dorit mai degrabă să submineze decît să suţină integrarea europeană a Moldovei, Dumneavoastră aţi întreprins eforturi pentru a moderniza sectorul agrar şi de a diversifica pieţile de desfacere.  Cu toate acestea, raman multe de făcut pentru a întruni standardele de calitate şi securitate europene. Precum am văzut cu toţii in decursul ultimilor doi ani, concentrarea într-o singură ţară  şi pe o singură piaţă  a majorităţii exporturilor comportă riscuri deosebite.Noi am susţinut eforturile Dumneavoastră de reformare a legislaţiei şi eliminare a  birocraţiei  care au  a afcetat afacerile şi investiţile. Legea Ghilotinei a scos din circulaţie sute de regulamente şi a redus oportunităţile de corupere, iar mecanismul de evaluare a impactului reglementărilor va asigura că regulamentele noi sunt rezonabile şi benefice pentru afaceri.Multe alte acţiuni vor trebui întreprinse, pentru că Moldova în condinuare este puţin cunoscută investitorilor din afară, şi vor trebui eliminate încă multe obstacole până când oamenii vor alege să investească aici şi nu în alte ţări.  Cu timpul, un bun mediu de afaceri va condiţiona mai multe investiţii locale şi străine, mai multe locuri de muncă şi un viitor mai prosper pentru toţi moldovenii. Mulţi dintre Dumneavostră ştiţi că noi de asemenea am cooperat cu Serviciul  Vamal, care a fost un lider în modelarea reformelor pricum introducerea unui nou sistem de monitorizare şi rotaţia ofiţerilor prin toată ţara. Aceste măsuri s-au dovedit a fi eficiente în reducerea nivelului de corupţie şi creşterea veniturilor. Reforme ce ar spori transparenţa, gradul de responsabilitate şi care ar evalua obiectiv performanţele trebuie implementate în toate structurile guvernamentale.Între timp, trebuie protejaţi şi cei mai vulnerabili membri ai societăţii. În lupta pentru combaterea traficului de persoane a fost înregistrat un oarecare progres dar, cu siguranţă,  sunt încă multe de facut.  În luna noiembrie a anului trecut guvernul a luat o decizie de a deschide centre raionale cu scopul de a acorda asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane.  Noi am semnat un acord cu Guvernul Republicii Moldovei prin care susţinem noul Centru de Combatere a Traficului de Persoane.Totuşi, aceste eforturi nu vor avea sorţi de izbândă dacă oamenii, în continuare presaţi de sărăcie şi lipsă de oportunităţi, vor  fi nevoiţi să plece peste hotarele ţării sau dacă victimile acestui flagel sunt mai degrabă stigmatizate acasă în loc să fie tratate cu dragoste.Iată de ce, în coopeare cu mulţi parteneri locali independenţi şi internaţionali, noi am acordat asistenţă centrelelor de tranziţie, am oferit servicii de consultanţă si instruire profesională  pentru a facilita reintegrarea victimelor şi a oferi alternative celor ce sunt în zona de risc.  Ieri eu personal am participat la deschiderea unui astfel de centru în Calaraşi.Mass-mediaAsigurarea existenţei unei mass-media libere şi independente este una dintre cele mai importante provocări ce stau în faţa oricărei naţiuni care aspira la atingerea celor mai înalte culmi ale democraţiei. Fără independenţă, fără libertatea de a critica deschis pe cei la putere, şi abilitatea de a prezenta diferite puncte de vedere tuturor cetăţenilor, alte elemente de bază ale unei democraţii precum sunt o societate civilă viabilă, transparenţa şi responsabilitatea ar putea slăbi şi dispărea. Salutăm faptul că, în principiu, iar cîteodată chiar şi în legi, autorităţile moldovene au adoptat aceste valori comune. Din păcate, noi am remarcat ceea ce pare a fi lipsă de consecvenţă în acest angajament: o mass-media care poate relata despre activităţile guvernamentale fără ca agenţiile guvernamentale să pună piedici, mass-media sediile şi dosarele căreia nu sunt subiectul unor percheziţii aparent motivate politic, şi reporteri cărora nu le este frică că ar putea fi intimidaţi de autorităţile de ordine publică. Majoritatea observatorilor cred că Teleradio Moldova, oficial o companie publică, favorizează evident guvernul şi partidul de guvernământ.  Evenimentele recente ce au implicat postul de radio Antena –C din Chişinău şi Radio 103.5 FM din Bălţi ne îngrijorează. Viaţa politică:Am avut plăcerea de a mă întâlni cu foarte multi lideri politici de aici, din Moldova.  Unii sunt membri ai guvernului sau ai Partidului Comuniştilor, altii activează în opoziţie.  Toţi îşi iubesc ţara. Toţi declară că susţin procesele democratice. Toate alegerile organizate în Moldova din 2005 în coace au fost recunoscute de OSCE ca alegeri care, în general, au satisfăcut majoritatea standardelor europene şi internaţionale.  Aş evidenţia, în special, alegerile başcanului Gagauziei care au avut loc recent.  În timpul primului tur de scrutin, Congresul Autorităţilor Publice Locale şi Regionale din Europa, Misiunea OSCE în Moldova şi alţi observatori locali şi internaţionali au invocat unele probleme precum condiţii inegale în campania electorală, utilizarea incorectă a resurselor administrative şi access discriminatoriu la sursele media.  Aceste probleme nu au existat şi în cel de-al doilea tur de scrutin.  Acest ultim tur de scrutin din Gagauzia a fost organizat într-o manieră calmă şi, în mare parte, în conformitate cu standardele internaţionale cu privire la alegerile democratice. Noi foarte mult sperăm că alegerile locale care se aproprie vor menţine aceeaşi traiectorie. În alegerile locale care vor avea loc, observatorii internaţionali şi locali vor atrage atenţia, printre altele, la accesul partidelor politice la mass-media şi alegători, distribuirea uniformă a fondurilor publice tuturor candidaţilor,  elaborarea corectă a listelor de alegători, confruntarea listelor de alegători cu  actele de identitate prezentate, asigurarea intimităţii alegătorului în cabina de vot şi procedura de satisfacere a plîngerilor acelor alegători care nu s-au regăsit în listele de vot.  Organizarea unor alegeri corecte, dar şi a unei campanii electorale corecte (deci am în vedere nu doar ziua scrutinului ci şi întreg procesul electoral) este extrem de importantă şi reprezintă un semn al cît de pregătită este Moldova pentru aderarea la UE.  Totuşi, trebuie să ţineţi minte că, odată ce au avut loc alegerile, urmează formarea guvernului local sau central.  Pentru a realiza acest fapt într-o ţară cu multe partide este nevoie, în mod normal, de crearea unor coaliţii durabile cu partidele care fie au candidat ca oponenţi, fie cel puţin au concurat în alegeri.  Crearea unor coaliţii necesită compromisuri.  Atingerea unor compromisuri nu echivalează cu trădarea.  Infrastructura:Drumuri şi servicii municipale bune, apă potabilă şi instituţii medicale bune. Nu ar fi rău să le aveţi pe toate!  Nu demult am revenit dintr-o vacanţă de o săptămână din Spania. Nu cu prea mulţi ani în urmă Spania ducea lipsă de drumuri bune, serviciile nu erau la nivel, trebuia să bei apă îmbuteliată ca să nu te îmbolnăveşti şi cu toate că serviciile medicale la Barcelona şi Madrid erau de înaltă calitate, situaţia era alta în celelalte localităţi ale Spaniei. Menţionez acest fapt pentru că Spania a atins un nivel de care mulţi dintre cei de aici ar fi bucuroşi sa beneficieze. A fost nevoie de investiţii serioase din partea guvernului spaniol şi a altora (inclusiv UE) pentru a îmbunătăţi situaţia. Ştiu că guvernul Moldovei va investi în infrastructură. De asemenea, comunitatea internaţională va ajuta.  Cum poate să ajute SUA?Anul acesta sărbătorim a 15-ea aniversare a stabilirii relaţiilor moldo-americane. Sunt mîndru să spun că SUA a oferit asistenţă Moldovei de la începutul relaţiilor noastre să atingă scopurile pe care moldovenii şi le-au stabilit.  Începând cu 1992, asistenţa noastră militară şi pentru dezvoltare depăşeşte jumătate de miliard. Am fost alături de moldoveni în timp ce v-aţi consolidat instituţiile democratice: activităţile parlamentului, partidele politice, autorităţile locale, comisiile electorale şi administraţia civilă. Am conlucrat cu societatea civilă pentru a le oferi cetăţenilor de rînd mai multe posibilităţi de a fi auziţi şi participa la luarea de decizii politice, economice şi sociale care determină calea Moldovei. Am împărtăşit cu conducătorii de guvern experienţa noastră în domeniul reformei militare, securităţii şi organelor de drept. Am oferit sprijin şi instruire pentru dezvoltarea unei mass-media libere şi responsabile.Am ajutat de asemenea la realizarea reformelor economice şi de dezvoltare a agriculturii. Am conlucrat cu funcţionarii publici din guvern  care au contribuit la privatizarea unor segmente a infrastructurii guvernului. Am conlucrat cu fermierii ca să extindem producţia agricolă şi să găsim noi pieţe pentru bunurile lor. Prin intermediul programelor noastre educaţionale şi de schimb noi am trimis mii de moldoveni în America, şi am invitat mulţi americani în Moldova ca să putem învăţa unul de la celălalt şi să ne împărtăşim visurile.    Suntem pe cale de a realiza ceva mare. Sub conducerea Preşedintelui Bush, Statele Unite a hotărât să remunereze acele ţări care s-au ajutat pe sine, arătând rezultate pozitive în dezvoltarea democraţiei, investiţiile în propriii săi cetăţeni şi în combaterea corupţiei. Programul se numeşte Fondul Provocărior Mileniului Deşi există piedici în realizarea reformelor, din perspectiva unui observator din străinătate pare că Moldova este în mare măsură pe calea aspiraţiilor sale de a deveni un stat european modern. Drept apreciere a eforturilor cumulative ale Moldovei în realizarea reformelor, Corporaţia americană Fondurile Provocărilor Mileniului din SUA (MCC) a semnat în decembrie anul trecut un Program Preliminar de asistenţă tehnică pentru Moldova în valoare de $24,7 milioane dolari. Programul Preliminar este dedicat luptei cu corupţia în sectorul protecţiei sănătăţii, în structurile fiscale, vamale şi poliţieneşti, susţinerii eforturilor Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi a Corupţiei, şi consolidării capacităţii mass-media şi a  societăţii civile de a monitoriza corupţia.  În doar un singur exemplu al legăturii dintre lupta cu corupţia şi dezvoltare, se evidenţiază importanţa reformei judiciare. Nu numai din cauza că nu putem avea o ţară guvernată corect dacă legile sale nu sunt aplicate echitabil, dar, de asemenea, pentru că companiile domestice şi cele străine nu vor investi în ţările unde sistemul judiciar nu poate sau nu vrea să le protejeze drepturile. Sistemul judiciar al Moldovei poate fi reformat pentru a se automatiza şi să ducă o mai bună evidenţă a cazurilor, pentru a face deciziile judecătoreşti mai transparente şi previzibile, pentru a permite monitorizarea publică a şedinţelor judecătoreşti şi pentru a îmbunătăţi executarea deciziilor judecătoreşti. Dacă Moldova va merge în continuare pe calea reformei descrise mai sus, dacă va reduce nivelul corupţiei, va spori transparenţa guvernamentală şi va respecta libertatea presei, ea va putea semna un program de asistenţă completă cu MCC, valoarea căruia ar putea ajunge la câteva sute de milioane de dolari.  Luna aceasta un mic grup de oficiali din guvernul Moldovei se va afla la Washington pentru a participa la aşa-numita “universitate” MCC unde va afla ce trebuie Moldova să facă pentru a înainta o solicitare de obţinere a unui grant de la MCC, grant ce va ajuta la eliminarea unuia sau a mai multor impedimente din calea creşterii economice a Moldovei. După cum aţi putut vedea la conferinţa internaţională a donatorilor din Brussels în luna decembrie, Moldova are sprijinul activ al multor ţări europene şi al altor ţări dezvoltate.  Noi vă dorim succes. Calea spre viitorŢara mea a fost fondată şi s-a dezvoltat datorită visurilor şi muncii asidue a imigranţilor în căutarea libertăţii şi a posibilităţilor mai bune în America. Calea pe care o alegeţi desigur depinde de voi. Visurile pe care decideţi să le urmaţi pentru ţara voastră sunt doar ale voastre. Cererile pe care le veţi înainta liderilor voştri politici, de afaceri, educaţionali şi militari le veţi face voi. În fond, este responsabilitatea fiecărui cetăţean să participe la consolidarea şi transformarea acestei ţări, a ţării unde moldovenii vor să rămână şi să revină. Moldova este acum în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Va trebuie să redefiniţi relaţiile voastre cu UE.  Acum este momentul să decideţi ce viitor doriţi pentru Moldova.Viitorul Moldovei este responsabilitatea voastră. Puteţi să decideţi să vă ocupaţi locul în familia democraţiilor europene sau să decideţi că sistemul pe care îl aveţi astăzi este suficient. O astfel de responsabilitate este o povară grea. Statele Unite şi mulţi alţi prieteni pe care îi aveţi vă vor ajuta, dacă ni se va cere. Totuşi, responsabilitatea, opţiunile şi viitorul vă aparţin.    

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus