tag: copii

  • Social
    08.12.2008

    Şase copii, cetăţeni ai Republicii Moldova, au fost repatriaţi din Federaţia Rusă

    Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, Centrul de plasament temporar a minorilor, reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes” şi reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) în Moldova a repatriat, la 4 decembrie curent, şase copii, cetăţeni ai Republicii Moldova, identificaţi fără supraveghere părintească în Federaţia Rusă. »

    0 Comentarii