<![CDATA[Daily news about events in Moldova. In English, Russian, Romanian]]> http://www.interlic.md/rss/news/society-news/ Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 info@interlic.md (Interlic) Interlic.md Interlic RSS ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Un nou mecanism de indexare a pensiilor a fost aprobat de deputați]]> http://www.interlic.md/2021-03-12/un-nou-mecanism-de-indexare-a-pensiilor-a-fost-aprobat-de-deputa-i-65616.html http://www.interlic.md/2021-03-12/un-nou-mecanism-de-indexare-a-pensiilor-a-fost-aprobat-de-deputa-i-65616.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Comisia protecție socială, sănătate și familie a susținut modificarea modalității de indexare a pensiilor și, implicit, creșterea coeficientului de indexare]]> http://www.interlic.md/2021-03-11/comisia-protec-ie-sociala-sanatate-i-familie-a-sus-inut-modificarea-modalita-ii-de-indexare-a-pensii-65603.html http://www.interlic.md/2021-03-11/comisia-protec-ie-sociala-sanatate-i-familie-a-sus-inut-modificarea-modalita-ii-de-indexare-a-pensii-65603.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Ajutorul unic de 1000 de lei pentru pensionari va fi alocat în aprilie, asigură deputații PSRM]]> http://www.interlic.md/2021-03-11/ajutorul-unic-de-1000-de-lei-pentru-pensionari-va-fi-alocat-in-aprilie-asigura-deputa-ii-psrm-65599.html http://www.interlic.md/2021-03-11/ajutorul-unic-de-1000-de-lei-pentru-pensionari-va-fi-alocat-in-aprilie-asigura-deputa-ii-psrm-65599.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Beneficiarii indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă îşi pot ridica banii]]> http://www.interlic.md/2021-03-09/beneficiarii-indemnizatziilor-de-incapacitate-temporara-de-munca-ishi-pot-ridica-banii-65559.html http://www.interlic.md/2021-03-09/beneficiarii-indemnizatziilor-de-incapacitate-temporara-de-munca-ishi-pot-ridica-banii-65559.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Republica Moldova se va alinia la Convenția OIM privind serviciile de sănătate ocupațională]]> http://www.interlic.md/2021-03-04/republica-moldova-se-va-alinia-la-conven-ia-oim-privind-serviciile-de-sanatate-ocupa-ionala-65537.html http://www.interlic.md/2021-03-04/republica-moldova-se-va-alinia-la-conven-ia-oim-privind-serviciile-de-sanatate-ocupa-ionala-65537.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Codul muncii, Legea salarizării și Legea salarizării în sectorul bugetar au fost modificate, în vederea motivării muncii în condiții cu risc sporit]]> http://www.interlic.md/2021-03-04/codul-muncii-legea-salarizarii-i-legea-salarizarii-in-sectorul-bugetar-au-fost-modificate-in-vederea-65536.html http://www.interlic.md/2021-03-04/codul-muncii-legea-salarizarii-i-legea-salarizarii-in-sectorul-bugetar-au-fost-modificate-in-vederea-65536.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Parlamentul a votat în lectură finală atribuirea mai multor localități din țară a statutului de stațiune balneoclimaterică]]> http://www.interlic.md/2021-03-04/parlamentul-a-votat-in-lectura-finala-atribuirea-mai-multor-localita-i-din-ara-a-statutului-de-sta-i-65535.html http://www.interlic.md/2021-03-04/parlamentul-a-votat-in-lectura-finala-atribuirea-mai-multor-localita-i-din-ara-a-statutului-de-sta-i-65535.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decis prelungirea vacanței de primăvară în învățământul primar, gimnazial, și liceal pentru periada 9 - 15 martie 2021]]> http://www.interlic.md/2021-03-03/ministerul-educa-iei-culturii-i-cercetarii-a-decis-prelungirea-vacan-ei-de-primavara-in-inva-am-ntul-65522.html http://www.interlic.md/2021-03-03/ministerul-educa-iei-culturii-i-cercetarii-a-decis-prelungirea-vacan-ei-de-primavara-in-inva-am-ntul-65522.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[Misiunea Băncii Mondiale evaluează în aceste zile progresul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”]]> http://www.interlic.md/2021-03-01/misiunea-bancii-mondiale-evalueaza-in-aceste-zile-progresul-proiectului-reforma-inva-am-ntului-in-mo-65508.html http://www.interlic.md/2021-03-01/misiunea-bancii-mondiale-evalueaza-in-aceste-zile-progresul-proiectului-reforma-inva-am-ntului-in-mo-65508.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000 <![CDATA[În perioada 1-15 martie, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic și superior se va desfășura la distanță]]> http://www.interlic.md/2021-02-26/in-perioada-115-martie-procesul-educa-ional-in-institu-iile-de-inva-am-nt-primar-secundar-profesiona-65494.html http://www.interlic.md/2021-02-26/in-perioada-115-martie-procesul-educa-ional-in-institu-iile-de-inva-am-nt-primar-secundar-profesiona-65494.html Tue, 23 Apr 2024 12:26:44 +0000