Link direct catre: https://www.interlic.mdhttp://www.interlic.md/2021-03-16/de-astazi-producatorii-agricoli-pot-depune-cerere-de-solicitare-a-motorinei-din-ajutorul-umanitar-ex-65644.html
Data: Mar 16, 2021 (20:13)

De astăzi producătorii agricoli pot depune cerere de solicitare a motorinei din ajutorul umanitar extern acordat de România

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță că, de astăzi, 16 martie 2021 și până pe 5 aprilie 2021, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va recepționa cererile de solicitare a suportului umanitar extern, sub formă de motorină, acordat de România, destinat agricultorilor din țara noastră afectați de seceta din anul trecut.

Ajutorul se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor, suportate de producătorii agricoli la întreținerea semănăturilor de toamnă și pentru asigurarea realizării lucrărilor de primăvară.

La calcularea cuantumului de motorină, eligibil per beneficiar sunt luați ca bază mai mulți indicatori și coeficienți: culturi fitotehnice, suprafețe afectate, categoria gradului de afectare, mărimea suprafețelor de teren agricol gestionate de producători, la care se aplică coeficienți în favoarea producătorilor mai mici.

Dosarul de solicitare a ajutorului trebuie să conțină următoarele documente:

1) cererea de calculare și acordare a ajutorului, conform modelului din anexa nr. 1;

2) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2;

3) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;

4) certificatul de confirmare, eliberat de autoritatea administrației publice locale, conform modelului din anexa nr. 3;

5) copia actului de constatare a pagubelor cauzate de secetă la culturile de fitotehnie pentru recolta anului 2020;

6) rechizitele cardului de client al lanțului de distribuție a produselor petroliere selectat pentru repartizarea ajutorului (în cazul deținerii acestuia).

Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de solicitant. Copiile documentelor prezentate trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului.  

Cererea de calculare și acordare a ajutorului și copiile documentelor obligatorii pentru acordarea de ajutor se vor depune de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, la subdiviziunea teritorială a Agenției din raza teritorială în care solicitantul își desfășoară activitatea.

Termenul-limită de depunere a dosarului este  5 aprilie 2021.

Regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020

http://aipa.gov.md/ro/suport-financiar?fbclid=IwAR1z43pfsCGFrodT0TbCrWeXR0ykua0DKbye8MAQmqwfMnmbtzSkDPOCcrI