Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.01.2021

Implementarea Pachetului energetic 3 al UE în Republica Moldova se apropie de final

Implementarea Pachetului energetic 3 al UE în Republica Moldova se apropie de final

Acesta presupune asigurarea independenței financiare și juridice a întreprinderii de transport a gazelor naturale, precum și accesul liber la rețea a tuturor participanților pieței de gaze, inclusiv a consumatorilor. Nu în ultimul rând, acest fapt va viza fluxurile de tranzitare a gazelor și formarea prețurilor pentru acest serviciu, reieșind din principiul tarifar „intrare-ieșire”. Despre aceste momente - în interviul membrului Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz” și șefului Direcției economico-financiare a întreprinderii Alexandr Șevciuc.

Volumul tranzitului gazelor naturale prin teritoriul Republicii Moldova a scăzut considerabil în ultimii ani. Totodată, în mai multe medii informaționale sunt vociferate cifre de pierderi directe în mărime de 60 milioane de dolari. Oare corespund acestea realității?

Conform contractului dintre SAP „Gazporom” și SA „Moldovagaz”, prețul serviciilor de transportare a gazelor naturale în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova constituie 3 dolari SUA pentru o mie de metri cubi la 100 de kilometri de distanța. Pe malul drept al țării din punct de vedere tehnic, serviciul este prestat de către întreprinderea de transport a gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz”. La rândul său, tranzitul pe malul sting al Nistrului este asigurat de către compania SRL „Tiraspoltransgaz”.

În acest context, veniturile aferente transportării gazelor naturale în regim de tranzit, în conformitate cu contractul dintre SAP „Gazporom” și SA „Moldovagaz”, nu aparțin SA „Moldovagaz”, ci în proporții egale sunt repartizate întreprinderilor SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Tiraspoltransgaz”. În perioada anilor 2016-2019 volumul transportării gazelor naturale  în regim de tranzit în medie constituia 16,75 miliarde de metri cubi anual. Astfel, veniturile fiecărui operator de rețea a constituit în medie 24,5 milioane dolari SUA sau 446,8 milioane de lei anual.

În aceleași timp, cheltuielile operaționale și de altă natură ale companiei SRL  „Moldovatransgaz” pentru efectuarea tranzitării gazelor naturale în medie au constituit 266,3 milioane de lei anual. Însă este de menționat că, diferența financiară în mărime de 180,5 milioane de lei a fost direcționată la diminuarea tarifului mediu de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali, conform cerințelor legislației Republicii Moldova.

În general, diminuarea volumului de transportare a gazelor naturale în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova este cauzat de mai mulți factori. În primul rând, darea în exploatare în anul 2019 a gazoductului TANAP. Un rol important a jucat apariția în această regiune a volumelor suplimentare de gaze naturale, inclusiv a celor lichefiate. Este de menționat și factorul diminuării consumului de gaze pe fundalul pandemiei de coronavirus de tip nou.

La fel, la începutul anului 2020 a fost dat în exploatare gazoductul „Turkish stream”, care i-a permis SAP„Gazpromului” să reducă considerabil cheltuielile de transportare a gazelor naturale spre Balcani. Diversificarea furnizărilor și apariția itinerariilor noi de gaze naturale pe tronsonul de Sud vor influența și în viitor asupra volumelor de gaze naturale pe culoarul tradițional Transbalcanic prin teritoriul Ucrainei, Republicii Moldova, României și Bulgariei.

Oare este posibil să fie compensată scăderea considerabilă a fluxurilor de gaze prin teritoriul țării și, respectiv, a veniturilor din partea acestui serviciu și grație căror instrumente?

Implementarea deplină a Pachetului energetic III al UE va permite ca partea moldovenească a sistemului de transportare a gazelor naturale spre Balcani și în regim de revers să devină competitivă. Aceste reguli presupun, la fel, asigurarea accesului egal la rețele de transport a tuturor consumatorilor și furnizorilor de gaze naturale. În acest sens, este necesar de menționat și implementarea Legii „ cu privire la gazele naturale”, aprobate în anul 2016, în care este stipulată asigurarea accesului la rețelele de transport și distribuție.

Importantă este stabilirea tarifelor transparente conform metodei „intrare-ieșire”, care vor exclude atît subvenționarea încrucișată și va permite stabilirea unui preț competitiv, cît și sporirea interesului trade-rilor regionali de gaze naturale, inclusiv din Ucraina, România și alte țări UE. Metodologia propriu zisă de calcul, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport a gazelor naturale a fost aprobată în anul 2019 și a intrat în vigoare în luna februarie 2020, iar în timpul apropiat urmează să fie aprobate și tarifele pentru metoda „intrare-ieșire”.

În anul 2019, tariful pentru transportarea gazelor naturale a crescut de câteva ori. Cu ce este legată această creștere și care sunt efectele financiare ale acesteea?

Într-adevăr, tarifele în vigoare pentru serviciul de transport al gazelor naturale au fost aprobate de către Consiliul de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în luna decembrie 2019. E de menționat că ANRE a aprobat indicii tarifelor provizorii pentru transportarea gazelor naturale la serviciile oferite de către SRL „Moldovatransgaz”, care sunt aplicate până la aprobarea tarifelor calculate în baza condițiilor metodologice noi. Tarifele respective divizează cheltuielile intersectate și exclud subvenționarea încrucișată, aplicată până nu demult. Acestea sunt aprobate separat pentru utilizatorii sistemului de transport a gazelor naturale din Republica Moldova și alți utilizatori, inclusiv fluxurile transfrontaliere, de tranzit în regimul standard și cel de revers.

Conform metodologiei precedente, tariful pentru serviciile de transportare a gazelor naturale a fost stabilit în baza venitului reglementat, aferent unui an calendaristic reglementat, recunoscut de ANRE. Acesta urmează să acopere toate cheltuielile operatorului sistemului de transport pe baza tarifelor reglementate și să asigure obținerea unui nivel rezonabil de rentabilitate.

În procesul de stabilire a tarifului pentru serviciul de  transport a  gazelor naturale, venitul reglementat este divizat la volumele anuale prognozate de transportare a gazelor naturale, respectiv, cu cât acestea sunt mai mici, cu atât este mai ridicat tariful. Astfel, în anul 2018 tariful a fost calculat reieșind din volumele totale prognozate în mărime de 19,948 miliarde de metri cubi.

Totodată, tarifele în vigoare sunt stabilite reieșind din volumele prognozate în mărime de 2,363 miliarde de metru cubi, inclusiv consumul intern și tranzitul. Astfel, tariful a crescut de la 32,32 de lei până la 251,67 de lei pentru o mie de metri cubi pentru transportarea acestuia consumatorilor din Republica Moldova și până la 205,55 de lei pentru o mie de metri cubi la fiecare 100 de kilometri pentru transportarea gazelor naturale în regim standard de tranzit.

Recent în ramura gazelor naturale a Republicii Moldova a fost introdus principiul „punctul de intrare-ieșire” a gazelor naturale. Din care considerent a fost necesar și în ce constă deosebirea principială de modelul precedent, care presupunea tariful de transportare pe baza „mărcii poștale”?

Cum și am menționat anterior, necesitatea introducerii tarifelor la transportarea gazelor naturale conform modelului „intrare-ieșire” presupune excluderea subvenționării transportării gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova și tronsonului de tranzit, precum și a subvenționării tarifului mediu pentru consumatorii finali din veniturile de transport a gazelor naturale.

Astfel, diferența esențială dintre principiile de formare a tarifelor pe baza metodelor „marca poștală” și de tip „intrare-ieșire” constituie faptul că cheltuielile operatorului de rețea de transport vor fi acoperite de către utilizatorii care o folosesc, cu excluderea totală a subvenționării încrucișate a tuturor tipurilor de transport a gazelor naturale.

Implementarea Pachetului energetic III al UE presupune asigurarea independenței financiare şi celei juridice a companiei de transport a gazelor naturale. Oare nu va genera acesta dificultăți financiare?

SA „Moldovagaz” și SRL „Moldovatransgaz” sunt la etapa implementării finale a condițiilor Legii „cu privire la gazele naturale” în partea executării condițiilor de separare juridică a companiei de transport a gazelor naturale.

În partea ce ține de stabilitatea financiară al SRL„Moldovatransgaz”, mai mulți ani consecutiv este aprobat un buget al companiei, care este bazat pe cheltuielile și veniturile reale, aprobate de către ANRE, ceea ce a permis să fie diminuate pierderile acumulate ale întreprinderii și să fie atins scopul de a obține un profit constant. Stabilitatea financiară a întreprinderii în viitor va depinde direct de calitatea managementului operatorului de transport de rețea și a politicii tarifare coerente.

Totodată, în contextul implementării noilor reguli de piață și a metodologiei tarifare noi, SRL„Moldovatransgaz” a manifestat o activitate de anvergură pentru promovarea serviciilor sale. La momentul actual sunt semnate 16 contracte cu traderii internaționali pentru transportarea gazelor naturale în anul 2021 pe teritoriul Republicii Moldova a peste 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale. La fel este necesar de menționat că volumele prognozate vor fi utilizate în cadrul calculului tarifelor conform metodologiei noi. Acest fapt va permite, la rândul său, să fie diminuate prețurile în vigoare de tranzitare și va crește atractivitatea tronsonului Transbalcanic de gaze naturale. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus