Trimite e-mail | Printeaza
Social
06.01.2021

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării lansează Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret pentru anul 2021

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării lansează Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret pentru anul 2021

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a lansat astăzi, 6 ianuarie, Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

 

Procedura de aplicare, evaluarea dosarelor, precum și condițiile de încheierea și derulare a contractului de finanţare sunt prevăzute de Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

 

I. Cine poate aplica:


❖                 

La concurs pot participa organizaţiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.


❖                 

Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.


❖                 

La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

 

II. Priorităţile generale pentru anul 2021:


❖                 

Dezvoltarea cetățeniei active și spiritului civic în rândul tinerilor;


❖                 

Promovarea dialogului intergenerațional și a activității de voluntariat în rândul tinerilor;


❖                 

Instituirea unui program de instruire continuă a lucrătorilor și specialiștilor de tineret;


❖                 

Creșterea competențelor digitale și susținerea activității de educație în domeniul mass-media în rândul tinerilor;


❖                 

Dezvoltarea mecanismelor de implicare a tinerilor proveniți din medii dezavantajate în vederea integrării sociale a acestora;


❖                 

Elaborarea studiilor și cercetărilor în domeniul de tineret;


❖                 

Fortificarea spiritului comunitar prin promovarea modului sănătos de viață și dezvoltarea activităților de sport de masă;


❖                 

Dezvoltarea capacităţilor instituţionale a organizaţiilor și structurilor asociative de tineret;


❖                 

Stimularea participării tinerilor în procesul decizional și consolidarea structurilor de co-management la nivel local;


❖                 

Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a stagiilor de practică în sectorul public şi cel privat;


❖                 

Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor, precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul tinerilor la piaţa muncii;


❖                 

Consolidarea capacității autorităților publice locale privind implementarea politicii în domeniul de tineret.

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul proiectelor sunt următoarele: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret.

 

 III. Condiții specifice:


❖                 

În scopul asigurării dezvoltării continue a sectorului asociativ de tineret, se alocă mijloace financiare în sumă de maxim 1.5 milioane lei pentru susținerea proiectelor de tineret înaintate de organizațiile care nu au mai beneficiat de finanțare prin intermediul prezentului concurs;


❖                 

Se va acorda prioritate proiectelor care vor include în proporție de 15% din numărul total de beneficiari finali tinerii proveniți din medii dezavantajate, tinerii reprezentanți ai minorităților etnice sau tinerii NEET;


❖                 

Se va acorda prioritate proiectelor care vor fi derulate în autoritățile administrativ teritoriale în care serviciile și politicile de tineret sunt subdezvoltate.


❖                 

Proiectele regionale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială între 5 și 15 unități teritorial-administrative. Proiectele cu acoperire națională se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială mai mare de 15 UTA;


❖                 

Este interzisă perceperea taxelor de participare la activitățile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul Programului de Granturi al MECC;


❖                 

Organizațiile care au beneficiat de suport financiar în cadrul Programului de Granturi pentru implementarea aceluiași proiect pentru mai mult de 3 ediții consecutive, vor prezenta în formularul de aplicare impactul proiectului din perspectiva necesității asigurării continuității.                           

IV. Valoarea grantului oferit:

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim 420 000,00 lei.

Comisia de evaluare a dosarelor poate interveni cu recomandări sau condiții obligatorii pe partea de concept, precum și de diminuare sau majorare de buget al proiectului declarat câștigător.

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 8 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1aprilie și să se finalizeze nu mai târziu de 1 decembrie a anului 2021.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus