Trimite e-mail | Printeaza
Social
05.01.2021

MECC a aprobat alocațiile bugetare pentru cele 14 universități publice cu autonomie financiară conform noii Metodologii de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învăţământ superior

MECC a aprobat alocațiile bugetare pentru cele 14 universități publice cu autonomie financiară conform noii Metodologii de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învăţământ superior

În contextul reformei universitare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat astăzi, 5 ianuarie, ordinele privind alocațiie bugetare pentru finanțarea standard, finanțarea compensatorie pentru instituțiile publice de învățământ superior, precum și repartizarea alocațiilor bugetare pentru finanțarea complementară pentru instituțiile fondatoare,conform noii Metodologii de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învăţământ superior.

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, noua Metodologie stabilește modul de alocare pentru instituțile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției.

Menționăm că alocațiile bugetare pentru finanțarea standard au fost aprobate conform numărului de studenți echivalenți, calculați în baza datelor prezentate de instituțiile de învățământ superior pentru studenții la licență și master, care constituie 75%, fiind luate în calcul forma de învățământ, limba de instruire, tipul programelor de studii, autorizate provizoriu sau acreditate și coeficienții de ajustare a acestora.

Alocațiile bugetare pentru finanțarea compensatorie constituie 20% din alocațiile bugetare și au fost aprobate în baza valorilor celor 8 indicatori de performanță, calculați în baza datelor prezentate de fiecare universitate în parte și verificate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și experții în domeniu. Principalii indicatori luați în calcul sunt: numărul de cadre didactice cu drept de a conduce doctorate, a cadrelor științifico-didactice și științifice  titulare, mobilitățile pe dimensiunea de internaționalizare, proiecte internaționale, proiecte de cercetare științifică etc.

Finanțarea complementară constituie 5% din alocațiile bugetare și are drept scop dezvoltarea instituțiilor publice de învățământ superior  prin îmbunătățirea condițiilor de cazare în cămine, modernizarea bazei materiale și didactice, dotarea cu calculatoare/softuri/utilaje, precum și acoperirea unor cheltuieli specifice universităților regionale.

Totodată, astăzi a fost aprobat și ordinul privind volumul alocațiilor bugetare pentru finanțarea complementară care va reveni fondatorilor instituțiilor de învățământ superior: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului , Cancelaria de Stat.

Pentru obținerea finanțării complementare, fiecare universitate publică, indiferent de subordinea acesteia,  urmează să depună o solicitare, însoțită de documente justificative și suma estimată, pe care le înaintează instituției fondatoare.

Amintim că Noua Metodologie de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior a fost aprobată în iunie 2020în vederea utilizării eficiente și asigurării transparenței alocării surselor de finanțare de la bugetul de stat destinate formării profesionale inițiale pe universități și este pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2021, în cele 14 instituții publice de învățământ superior cu autonomie financiară, iar în baza rezultatelor implementării, formula de calcul propusă va fi ajustată.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus