Trimite e-mail | Printeaza
Politic
14.06.2020

Hotărârea nr. 15 din 12 iunie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

Hotărârea nr. 15 din 12 iunie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgenţă în sănătate publică, urmare a evoluţiei şi tendinţei situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 în Republica Moldova, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se recomandă conducătorilor unităţilor bugetare din subordinea Guvernului:

1.1. organizarea muncii salariaţilor în cicluri periodice;

1.2. atragerea la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii unităţii, a cărui activitate necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă;

1.3. organizarea muncii la distanţă pentru personalul, a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă;

1.4. dispunerea timpului de staţionare pentru salariaţii care nu sunt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sunt prezenţi la locul de muncă şi care nu pot asigura munca la distanţă.

2. Se recomandă autorităţilor publice independente şi autorităţilor administraţiei publice locale de a organiza activitatea unităţii, conform recomandărilor de la punctul 1 din prezenta hotărâre.

3. Se prelungeşte, până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activităţii taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.

4. Se prelungeşte până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activităţii Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, cu excepţia Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii şi Centrului Republican Experimental de Protezare Ortopedie şi Reabilitare (servicii de intervenţie timpurie şi reabilitare medicală în ambulatoriu).

5. Se reiterează interzicerea până la data de 30 iunie 2020 a aflării persoanelor:

5.1. în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;

5.2. în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă;

5.3. pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

6. Se recomandă persoanelor de orice vârstă, de a evita aflarea, fără necesitate stringentă, în spaţii închise (spaţii comerciale, spaţii de prestare a serviciilor, săli de sport şi fitness, clădiri administrative etc.), pieţe comerciale, unităţile de alimentaţie publică, transportul public.

7. Se solicită autorităţilor din domeniul, ordinii publice şi securităţii naţionale, apărării naţionale să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID8. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale din mun. Chişinău şi mun. Bălţi să introducă din data de 15 iunie 2020 un program special de activitate a transportul public.

9. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus