Trimite e-mail | Printeaza
Politic
06.05.2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPOZIȚIA nr. 25 din 5 mai 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPOZIȚIA nr. 25 din 5 mai 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001,
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:  

1. În perioada stării de urgență, titularilor patentei de întreprinzător eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolului 102 și 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997, li se acordă ajutor de șomaj unic în cuantum de 2775,00 lei, cu condiția că în luna martie 2020 nu au realizat venit asigurat.

2. Ajutorul de șomaj unic pentru subiecții menționați la pct. 1 se stabilește de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informației transmise de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova despre titularii care dețin patente valabile și despre persoanele fizice înregistrate ca subiecți care desfășoară activități conform capitolului 102 și 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997, la data declarării stării de urgență. Informația se transmite prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, conform formatului agreat între instituții, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Dispoziții.

3. Ajutorul de șomaj unic se plătește de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform listelor electronice prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj unic se transferă la oficiul poştal.

4. Sursa de finanțare a ajutorul de șomaj unic pentru beneficiarii prevăzuți la punctul 1 este bugetul de stat.

5. Sumele ajutorului de șomaj unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naționale de Asigurări Sociale și incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Sumele ajutorului de șomaj unic se achită beneficiarilor pînă la 30 iunie 2020.

6. Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, se prelungește calitatea de avocat stagiar, pe perioada stării de urgență, și pentru o perioadă egală cu durata stării de urgență, după ridicarea acesteia, pentru avocații stagiari care au dreptul să participe la examenul de calificare în sesiunea
de primăvară a anului 2020.

7. Pe perioada stării de urgență, Direcția Generală de Sănătate și Protecție Socială UTA Găgăuzia va asigura organizarea și efectuarea procedurilor de achiziții publice prin negocieri directe fără publicare a anunțului de participare, pentru achiziţionarea lucrarilor de reparatie a sectiei de boli infectioase a Instituţiei Medico-2 Sanitare Publice din raionul Ceadir-Lunga, necesare pentru spitalizarea bolnavilor cu COVID-19, în sumă de pînă la 2.000.000 (doua milioane) lei, fără taxă pe valoarea adăugată.

8. Se sistează regimul de carantină, începînd cu 08 mai 2020 în mun. Soroca și începînd cu 11 mai 2020 în or.Glodeni.

9. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție. Serviciile divine nu vor fi însoțite de ritualuri religioase cu grad sporit de transmitere a infecției (contact direct între persoane și/sau atingerea obiectelor).

10. Valabilitatea rapoartelor de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere de tip autobuz, a căror termen de valabilitate au expirat după 12 martie 2020, se prelungesc până pe 15 iunie 2020 (inclusiv).

11. Se autorizează organizarea cursei de transport rutier de pasageri, pentrurepatrierea cetățenilor Republicii Moldova din Rusia, aflați la hotarul ruso-ucrainean, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci.

12. Se autorizează organizarea a două curse de transport rutier de pasageri, pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova din Belarus, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci.

13. Se autorizează organizarea curselor aeriene charter suplimentare pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, în perioada 04-17 mai 2020 MOSCOVA –CHIȘINĂU.

14. Se autorizează intrarea, în data de 06 mai 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci și șederea temporară, pe perioada stării de urgență, pe teritoriul Republicii Moldova, a 5 cetăteni ucraineni, specialisti ai companiei aeriene ROSAVIA. Reprezentanții Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” vor asigura însoțirea, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a reprezentanților companiei aeriene ROSAVIA de la punctul de intrare pînă la Aeroportul International Mărculești, fără părăsirea teritoriului aeroportului.

15. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

16. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus