Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
07.10.2019

La Geneva s-au desfășurat două evenimente importante de mediu

La Geneva s-au desfășurat două evenimente importante de mediu

În perioada 2-4 octombrie 2019, la Geneva s-au desfășurat două evenimente internaționale importante de mediu. Este vorba despre atelierul regional privind Datele Deschise pentru mediu și cea de-a VI-a reuniune a Grupului de lucru al Convenției de la Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție pe probleme de mediu.

Evenimentele au fost organizate de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE).

Atelierul pe Date Deschise pentru Mediu și ședința Grupului de Lucru au reunit reprezentanți ai guvernelor și părțile interesate pentru a realiza un schimb de informații, studii de caz și bune practici pentru implementarea pilonului Convenției de la Aarhus privind accesul la Informații.

Din partea Republicii Moldova la evenimente au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai Agenției de Mediu și Biroului Național de Statistică.

Ambele reuniuni au fost prezidate de Republica Moldova, moderator fiind Valentina Țapiș, șef al Secției politici de aer și schimbări climatice din cadrul MADRM.

”Grupul de lucru a fost creat în baza deciziei adoptate în cadrul celei de-a 4-a Reuniuni a Părților Convenției Aarhus și are drept scop consolidarea implementării prevederilor Convenției în domeniul accesului la informație în special prin utilizarea tehnologiilor moderne și serviciilor de e-guvernare”, a subliniat Valentina Țapiș.

În cadrul atelierului, participanții au realizat un schimb de informații și experiențe în domeniul cooperării eficiente și parteneriatului instituțional în procesul de obținere, difuzare și utilizare periodică a informațiilor privind starea mediului.   

Reprezentantul Agenției de Mediu, Silvia Nicolaescu, a vorbit detaliat despre situația actuală din Republica Moldova la capitolul date deschise de mediu, diseminarea informației și accesul publicului la informația de mediu. Totodată, au fost enumerate acțiunile întreprinse de Agenție, problemele existente, dar și pașii următori necesari de realizat de instituție. Fiind accentuat faptul că Agenția este o instituție nou creată, responsabilă de crearea și administrarea Sistemului informațional integrat de mediu, elaborarea sistemului de indicatori statistici naționali de mediu și elaborarea Raportului național Starea mediului în Republica Moldova pentru 4 ani.

Atelierul privind Datele Deschise de Mediu, organizat prin intermediul proiectului ENI SEIS II East - Sistemul Partajat de Informații de Mediu implementat în cele șase țări din Parteneriatul Estic, a avut scopul de a promova guvernarea electronică de mediu pentru creșterea nivelului de accesibilitate a informației de mediu, iar în acest sens au fost prezentate măsurile implementate și cele planificate pentru modernizarea sistemului partajat de informații de mediu și diseminarea eficientă a informației de mediu în Republica Moldova. 

Republica Moldova se situează pe locul 69 în Indexul de Dezvoltare în Domeniul Guvernării Electronice (EGDI, 2018), și se plasează pe locul 14, conform scorului atribuit de Inventarul de Date Deschise (ODIN, 2017). Prin urmare, Republica Moldova se consideră cel mai avansat stat din cadrul țărilor Parteneriatului Estic (EaP) în ceea ce privește subiectul portalului datelor deschise, acesta înregistrînd la moment 1114 seturi de date, dintre care 35 de mediu. În cadrul evenimentului au fost detaliate mecanismele de diseminare a informației de mediu și cu privire la schimbul de date în acest sens. Sursele principale pentru a identifica informația de mediu sunt site-urile oficiale ale Biroului Național de Statistică și a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu inclusiv a instituțiilor subordonate: Agenția de Mediu, Agenția Apele Moldovei, Moldsilva, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidtrometeorologic de Stat și altele.

Rezultatele reuniunilor vor sprijini efortul țărilor în implementarea, monitorizarea și măsurarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de mediu, inclusiv ODD-urile - 3 (Sănătate și stare de bine), ODD 6 (Apă curată și igienă), ODD 9 (Infrastructura, inovație și industrie), ODD11 (Orașe și comunități durabile ), ODD 12 (consum și producție responsabile), ODD 13 (acțiune asupra climei), ODD15 (viața pe pământ) și ținta 10 al ODD 16 (Asigurarea accesului public la informații) precum și cadrul Sendai pentru reducerea riscului în caz de dezastre 2015-2030.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus