Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.09.2019

Fondul Monetar Internațional a aprobat o tranşă de finanţare de circa 46,1 milioane dolari SUA pentru Republica Moldova

Fondul Monetar Internațional a aprobat o tranşă de finanţare de circa 46,1 milioane dolari SUA pentru Republica Moldova

La 20 septembrie 2019, Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat a patra și a cincea evaluare a programului susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF). Astfel, Republica Moldova poate accesa suma totală de 33,6 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 46,1 milioane dolari SUA). În afară de aceasta, Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat solicitarea autorităților Republicii Moldova de a extinde durata programului până la 20 martie 2020 și a modifica graficul de debursare, pentru a permite finalizarea cu succes a programului.

Programul ECF/EFF, în valoare totală de 129,4 milioane DST (circa 178,7 milioane dolari SUA sau 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI) a fost aprobat la 7 noiembrie 2016 (a se vedea detaliile în comunicatul de presă nr.16/491). Scopul finanțării acordate de FMI este de a susține programul de reforme economice și financiare promovate de autorități.

Într-un comunicat al reprezentanţei permanente a FMI în Republica Moldova se arată că în urma discuţiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, Mitsuhiro Furusawa, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat următoarele:

“Autoritățile au realizat cu fermitate măsurile necesare pentru a elimina devierile de la programul susținut de FMI și a atinge obiectivele privind asigurarea stabilității macroeconomice și avansarea reformelor. Pe viitor, este esențial ca autoritățile să continue promovarea unor politici prudente și unor reforme structurale care vizează consolidarea sectorului financiar, menținerea durabilității bugetar-fiscale și crearea condițiilor pentru acoperirea cheltuielilor sociale și de infrastructură. 

Au fost înregistrate progrese semnificative în implementarea agendei de reforme în sectorul financiar. Au fost duse la bun sfârșit măsuri importante pentru asigurarea transparenței acționariatului și a conformării exigențelor de rigoare în sectorul bancar. S-au înregistrat progrese în îmbunătățirea cadrelor de supraveghere și reglementare, eliminarea expunerilor mari ale băncilor față de părțile lor afiliate și consolidarea mecanismelor de asigurare a stabilității financiare. În perioada ce urmează, va fi extrem de important de a asigura ieșirea de sub regimul de administrare temporară a unei bănci care se plasează pe al doilea loc după mărime în sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, a atenua riscurile în creștere din sectorul financiar nebancar și a perfecționa cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, dar și de a realiza progrese semnificative în recuperarea activelor fraudate.

Prin rectificarea bugetului pentru anul 2019, autoritățile au creat condiții pentru atenuarea presiunilor bugetar-fiscale de moment. Implementarea hotărâtă a măsurilor adoptate va juca un rol esențial în asigurarea sustenabilității bugetar-fiscale, asigurând în același timp spațiul bugetar-fiscal necesar pentru realizarea proiectelor prioritare. Este necesar de analizat cu multă atenție costul inițiativelor noi. Sunt necesare în continuare eforturi pentru consolidarea administrării fiscale și asigurarea disciplinei fiscale, precum și pentru raționalizarea cheltuielilor fiscale și reducerea riscurilor asociate cu întreprinderile de stat și parteneriatele public-private. Consolidarea managementului investițiilor publice va contribui la sporirea eficienței investițiilor publice și la dezvoltarea infrastructurii publice.

Politica monetară trebuie să se axeze în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. BNM urmează să-și îmbunătățească în continuare cadrul de funcționare și capacitățile operaționale. Este extrem de important de salvgardat independența BNM, fapt care îi va permite să-și realizeze plenar mandatul de menținere a stabilității prețurilor și de asigurare a stabilității sectorului financiar.

Pentru a debloca potențialul economic al Moldovei, este nevoie de progrese în ceea ce privește identificarea și eliminarea blocajelor de ordin structural. Îmbunătățirea guvernanței și combaterea corupției, consolidarea funcției de intermediere a băncilor, promovarea unei politici tarifare transparente și previzibile în sectorul energetic și promovarea unui mediu favorabil afacerilor vor stimula potențialul de creștere economică și vor duce la sporirea veniturilor.”

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus