Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.08.2019

O serie de măsuri fiscale propuse de Ministerul Finanțelor au fost aprobate de Guvern

O serie de măsuri fiscale propuse de Ministerul Finanțelor au fost aprobate de Guvern

Astăzi Ministerul Finanțelor a propus o serie de măsuri fiscale în Ședința Guvernului, pentru a asigura sustenabilitatea bugetară. Acestea au fost adoptate și urmează a fi votate într-o ședință extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare.

În anul 2018 au fost adoptate modificări în politica bugetar-fiscală care au compromis echitatea fiscală și au avut efecte semnificative asupra indicatorilor bugetari. Implementarea concomitentă a reformei fiscale, prin care s-au micșorat cotele de impozitare și s-au introdus scutiri adiționale, și a unui nou sistem de salarizare, care a crescut semnificativ cheltuielile de personal, au creat riscuri majore pentru stabilitatea bugetară, în special în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), care va înregistra în anul 2019 un deficit record de peste 2 miliarde de lei.

În cadrul ședinței Guvernului, Ministrul Finanțelor Natalia Gavrilița a subliniat: „Noi am reușit foarte repede să deblocăm relațiile cu partenerii europeni și internaționali și deja am primit 14,5 milioane de Euro pentru suport bugetar din partea UE. Aceasta ne-a permis să stabilizăm situația pentru anul 2019 și deja suntem în proces de rectificare a bugetului, asigurând plata integrală și la timp a salariilor, pensiilor și cheltuielilor sociale prioritare și a programelor de investiții capitale si infrastructură.”

Însă bugetul public național este supus unor presiuni atât pentru anul 2020, cât și pe termen mediu și lung, cu riscuri majore în asigurarea finanțării cheltuielilor publice din sursele proprii de venituri. În acest context, proiectul prevede măsuri fiscale țintite de consolidare a veniturilor Bugetului Public Național, menite să crească veniturile bugetare și să asigure sustenabilitatea cheltuielilor și spațiu fiscal pe termen mediu și lung. Măsurile au, de asemenea, scopul de a crește echitatea sistemului de impozitare, prin anularea unor prevederi legate de amnistia fiscală și introducerea unui grad de progresivitate în sistemul de impozitare a persoanelor fizice.

“În primul rând am acționat deja pentru a opri anumite ilegalități crase. Mă refer la legile care elimină regimul duty free. De asemenea, am eliminat scutiri pentru jocurile de noroc și parteneriatele publice private, care au fost instrumente cu dedicație intereselor mafiote,” a adăugat Natalia Gavrilița.

Notăm că Ministerul Finanțelor a negociat cu FMI măsuri care să afecteze sectoare economice înguste, fără a pune presiune asupra păturilor social dezavantajate.

Modificări în urma consultărilor publice

În urma consultărilor publice cu mediul de afaceri și societatea civilă din ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor a identificat împreună cu FMI anumite compromisuri legate de taxele pentru poluarea mediului și tichetele de masă. Creșterea taxelor pentru poluarea mediului va fi mai mică decât cea propusă inițial și va fi limitată la 20%. Tichetele de masă vor fi scutite de impozite pe venit și contribuții medicale, dar asupra lor vor fi aplicate impozite pentru asigurările sociale.

Măsuri adiționale votate azi în ședința de guvern

Eliminarea scutirii personale a persoanelor fizice cu venituri mai mari de 360 000 de lei anual
Pentru a readuce elemente de progresivitate în impozitarea persoanelor fizice, s-a propus modificarea condiției de utilizare a acestei scutiri, astfel încât persoanele fizice cu venituri mai mari de 360 000 de lei anual sau 30 000 de lei lunar să achite o contribuție mai mare la buget.

Astfel persoanele vizate vor achita un impozit suplimentar de 240 de lei lunar. Este de menționat că în anul 2018 doar 4891 de persoane din Republica Moldova au venituri mai mari de 360 000 de lei anual. Ministerul Finanțelor a estimat că această modificare va aduce 14 milioane de lei suplimentare la buget.

Aplicarea impozitării generale la creșterea de capital, 100% pentru persoane juridice, 50% pentru persoane fizice
Măsura are drept scop simplificarea administrării fiscale, creșterea gradului de conformare și eliminarea ambiguității tratamentului fiscal al acestor tranzacții. Proiectul va readuce impozitul pentru persoanele fizice la 50% din suma excedentară a creșterii de capital. Este de menționat că persoanele care vând locuințele pe care le dețin în proprietate și în care locuiesc minim 3 ani sunt scutite de achitarea impozitului pe venit de la creșterea de capital. Persoanele juridice vor achita impozit pentru întreaga sumă de creștere de capital.

Impactul estimat al acestei măsuri pentru anul 2020 constituie 127 de milioane lei venituri suplimentare.

Anularea amnistiei fiscale
Se vor permite controalele fiscale pentru plățile de până în 2018 pentru a spori justiția fiscală și a pedepsi evaziunile fiscale.

Amnistia fiscală a fost una dintre măsurile care au cauzat suspendarea programul cu Fondul Monetar Internațional.

Eliminarea scutirii la TVA pentru sectorul HORECA
Proiectul prevede anularea cotei reduse a TVA de 10% și, respectiv, revenirea la cota-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce activează în sectorul HORECA (hotele, restaurante, cafenele). Scutirile de taxe acordate anumitor agenți

economici sau sectoare introduce distorsiuni în sistemul fiscal. În contextul în care legislația fiscală nu prevede dreptul la restituirea sumei de TVA în cazul în care TVA aferent procurărilor depășește TVA aferent vânzărilor, cota de TVA 10% creează o presiune constantă asupra bugetului de stat, în același timp fiind afectat cash-flow-ul întreprinderilor.

Impactul estimat direct asupra bugetului va constitui 50 de milioane de lei.

Eliminarea scutirii pentru venitul estimat prin metode indirecte
Serviciul Fiscal de Stat aplică metode indirecte de estimare a veniturilor impozabile atunci când estimează o diferența semnificativă între veniturile estimate și cele declarate de contribuabil. În prezent în cazul în care diferența dintre venitul estimat și cel impozabil se adeverește a fi mai mică de 500 mii lei, acesta este scutit de obligații fiscale, reprezentând de fapt o amnistie fiscală pentru aceste sume. Această scutire va fi eliminată.

Taxe pentru protejarea mediului
Proiectul propune majorarea taxelor pentru poluarea mediului cu 20%, care va descuraja investițiile în mărfurile ce poluează mediul. În același timp, Guvernul intenționează să elaboreze un mecanism de restituire/reducere a taxei pentru poluarea mediului și să stimuleze investirea în sisteme de reciclare.

Impactul estimat al acestei măsuri pentru anul 2020 constituie 48 de milioane de lei.

Aplicarea cu contribuții de asigurări sociale a tichetelor de masă
Proiectul propune impunerea contribuțiilor de asigurări sociale asupra tichetelor de masă, achitate de angajator (18%) și angajat (6%), dar nu și impozitul pe venit și contribuții la servicii medicale. Aplicarea contribuțiilor de asigurări sociale va asigura o mai mare sustenabilitate a Bugetului Asigurărilor de Stat.

Revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor transportate prin servicii poștale internaționale
Se revizuiește tratamentul fiscal aplicat mărfurilor importate ca urmare a tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator) prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, cu aplicarea facilităților fiscale și vamale asupra mărfurilor care nu depășesc plafonul valoric de 200 euro și nu au caracter comercial. Prin prisma modificărilor respective se urmărește ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat actualmente asupra trimiterilor respective constituie 22 euro.

Impactul estimat asupra bugetului va constitui 170 de milioane de lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectul are ca scop asigurarea concurenței loiale, respectarea principiului echității fiscale și acumularea adițională a veniturilor bugetare, ca ulterior acestea să fie direcționate în mod prioritar în domeniile social-economice importante precum salarizare bugetară, asigurări sociale, dar și investiții în infrastructură, de care vor beneficia toți cetățenii Republicii M

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus