Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.01.2019

În anul 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 19781,5 mil. lei

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 19781,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19629,0 mil. lei) la nivel de 100,8%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 13029,1 mil. lei sau 101,5% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în anul 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1165,1 mil. lei sau cu 9,8%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6670,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 5556,3 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 98,5% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5641,2 mil. lei, şi sunt cu 514,0 mil. lei (10,2%) mai mari faţă de anul precedent;

 - 1113,9 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1113,9 mil. lei.

Potrivit CNAS, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 19417,7 mil. lei sau 98,9% comparativ cu suma anuală precizată de 19629,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în anul 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de gestiune a fost mai mare cu 1803,1 mil. lei sau cu 10,2%.

În anul 2018, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 363,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2019 a constituit 363,8 mil. lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus