Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
07.11.2018

Trupele de Carabinieri vor fi reorganizate şi integrate în sistemul poliţienesc, cu păstrarea statutului militar

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică și-a menținut votul, în ședința de astăzi, asupra proiectului Legii cu privire la Inspectoratul General al Carabinierilor, care a fost transmis Parlamentului pentru reexaminare de către șeful statului.

Proiectul stabileşte cadrul juridic şi principiile de activitate, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile şi împuternicirile Inspectoratului General al Carabinierilor, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a acestuia, precum şi statutul carabinierului. De asemenea, este stipulat că, până la data de 31 decembrie 2020, Inspectoratul General al Carabinierilor va trece treptat la îndeplinirea serviciului militar, în exclusivitate, pe bază de contract.

Personalul Inspectoratului General al Carabinierilor se va constitui din carabinieri încadraţi în serviciul militar, funcţionari publici şi personal auxiliar.

Noile reglementări mai prevăd că Inspectoratul General al Carabinierilor reprezintă autoritatea specializată a statului, cu statut militar, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, prevenire şi combatere a terorismului, asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război.

Autorii menționează că, în conformitate cu cele mai bune practici ale statelor europene, unde funcţionează sistemul poliţienesc dual, Inspectoratul General al Carabinierilor, pe lângă competenţele de asigurare a ordinii publice, va fi abilitat cu atribuţii de constatare a contravenţiilor și de aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

Proiectul de lege urmează a fi examinat în plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus