Trimite e-mail | Printeaza
Politic
24.07.2018

Comentariu în legătură cu pronunțarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Sandu și alții v. Republica Moldova și Federația Rusă

Urmare a pronunțării pe 17 iulie 2018 a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Sandu și alții v. Republica Moldova și Federația Rusă reiterăm că grație măsurilor de sprijin permanent acordate și asistenței multidimensional oferite reclamanților vizați (1646 de persoane fizice și 3 societăți comerciale), înalta instanță a confirmat în mod obiectiv și echitabil faptul că autoritățile Republicii Moldova și-au onorat obligațiile pozitive prin întreprinderea unor acțiuni adecvate și suficiente în măsură să asigure drepturile reclamanților la un remediu efectiv și la protecția proprietății.

Reamintim că problema terenurilor agricole din raionul Dubăsari, amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol (de la apariția acesteia și până în prezent) a figurat în mod constant pe agenda tuturor platformelor de dialog pentru reglementarea transnistreană (formatul ,,5+2”, reprezentanţi politici, grupuri de lucru sectoriale), iar în cadrul negocierilor reprezentanții Chişinăului insistau continuu pe deblocarea necondiţionată a accesului la loturile de pământ în cauză, restabilirea dreptului de proprietate lezat, eliminarea impedimentelor artificial instituite în calea liberei circulaţii, prelucrarea nestingherită a terenurilor și transportarea fără careva obstacole a materialului semincer și a recoltelor prin așa-numitele puncte de pe linia administrativă.

Grație angajamentelor convenite prin Decizia protocolară “Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea “Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-Camenca”, semnată pe 25 noiembrie 2018, la nivel de reprezentanți politici, dar și a înțelegerii de a conferi începând cu data de 01 august 2018 a accesului necondiționat la terenuri pentru toți proprietarii și fermierii care s-au documentat în modul corespunzător, practic s-a impulsionat procesul de recuperare a terenurilor agricole și cel de repunere în drepturile legitime. Or, rezultatele respective sunt și o reflecție a vizitelor frecvent efectuate în teritoriu de către reprezentanții Biroului politici de reintegrare (peste 20 la număr în semestrul I 2018), asistării permanente a exponenților locali în procesul de depunere a seturilor documentare necesare, precum și a abordării intense a dosarului terenurilor arabile în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, cu focusarea acțiunilor spre rezolvarea durabilă și viabilă a problemei.

Măsurile de suport ale Guvernului au vizat și componenta material-financiară, dat fiind faptul că în perioada 2014-2018 din fondul de rezervă au fost alocați circa 45 milioane de lei pentru a compensa parțial unele pierderi suportate de către proprietarii terenurilor agricole din raionul Dubăsari, iar prin prevederile Legii nr.39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Râbniţa-Tiraspol li s-au creau și menținut diverse facilități în domeniul protecției sociale (ajutoare de șomaj, alocații de integrare/ reintegrare profesională, scutiri de plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și de plata impozitului funciar).

Problemele cu care se confruntă proprietarii terenurilor agricole din raionul Dubăsari rămân în vizorul permanent al Biroului politici de reintegrare, care va menține și în continuare o poziție proactivă pentru a definitiva procesul de restabilire a accesului la loturile de pământ menționate, a asigura restabilirea și protecția dreptului de proprietate al fermierilor îndreptățiți și a monitoriza realizarea plenară a angajamentelor convenite pe dosarul respectiv în cadrul negocierilor pentru reglementarea transnistreană, anunță Biroul politici de reintegrare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus