Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.01.2018

Industria a înregistrat o creștere cu 4,2% în unsprezece luni ale anului 2017

Industria a înregistrat o creștere cu 4,2% în unsprezece luni ale anului 2017

Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, evoluțiile pozitive înregistrate în sectorul agricol, extinderea activității investitorilor străini în unele ramuri relativ noi ale industriei, cum este industria automotive, creșterea cererii interne și externe pentru produse industriale naționale, inclusiv datorată deschiderii piețelor externe, valorificării acordurilor de cooperare economică internațională au contribuit la creșterea producției industriale. Mai exact, pe parcursul perioadei ianuarie-noiembrie 2017, industria a înregistrat o creștere cu 4,2%, față de perioada similară a anului 2016. Numai în luna noiembrie 2017 aceasta s-a majorat cu 9,5%.

Industria prelucrătoare a crescut cu 5,2%, în unsprezece luni ale anului 2017, impulsionând evoluția întregului sector industrial. Acestei ramuri îi revine circa 84,3% din volumul total al producției industriale.

Industria alimentară, care deține o pondere de circa 24,5% din industria prelucrătoare, a înregistrat, în ianuarie-noiembrie 2017, o creștere cu 8,9%. Majorarea volumului producției industriei alimentare a fost determinată de creșterile înregistrate la fabricarea sucurilor de fructe și legume (+78,4%), prelucrarea și conservarea produselor din carne (+15,2%), fabricarea zahărului și altor produse alimentare (+21,4%).

Fabricarea băuturilor a crescut cu 8,4%, în unsprezece luni ale anului trecut. Totodată, au fost înregistrate majorări atât la volumul de distilare, rafinare și mixare a băuturilor alcoolice (+14,2%), cât și la volumul producției de vinuri din struguri (+8,1%). Această ramură livrează ponderi relativ importante de produse pe piețele externe: circa 70% din producția de vinuri și circa 50% din producția alcoolică este exportată. Exporturile de băuturi s-au majorat în perioada respectivă cu 13,3%, ponderea acestora în volumul total al exporturilor fiind de circa 8%.

Industria automotive devine o ramură din ce în ce mai importantă pentru economia națională. Politicile statului orientate spre atragerea investițiilor străine directe au contribuit la apariția acestei ramuri a industriei, care are un impact tot mai mare asupra sectorului industrial și exporturilor. În perioada ianuarie-noiembrie 2017, noile proiecte investiționale din cadrul Zonelor Economice Libere au determinat o creștere a producției de fire și cabluri electrice cu 39,3%, influențând cu 1,6% creșterea indicelui general al producției industriale. Astfel, au crescut și exporturile de această producție cu 37,1%, deținând o pondere de circa 14% în total exporturi.

Printre celelalte ramuri ale industriei prelucrătoare, în care se atestă o creștere a volumului de producție, se evidențiază: fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (+16,7%), prelucrarea lemnului (+10,9%), articolele din beton (+10%), produsele farmaceutice (+8,5%), fabricarea de produse din minerale nemetalice, inclusiv izolanți termici (+54,1%), fabricarea îmbrăcămintei (+4,2%), fabricarea mobilei (+1,3%) etc.

Industria extractivă, deși în luna noiembrie s-a majorat cu circa 26%, cumulativ, în unsprezece luni ale anului 2017, este menținut trendul negativ (-2,4%). Se observă că stimularea producției extractive din ultima perioadă a fost generată de creșterea cererii interne și externe la unele produse ale industriei extractive (pietriș, nisip, argilă), ca rezultat al revigorării activității investiționale în sectorul construcțiilor, dar și al creșterii livrărilor pe piețele externe.

În sectorul energetic, care deține o pondere de 12% din volumul total al industriei, se înregistrează o stagnare a volumului producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,7%). Volumul producției energiei electrice a constituit 754,7 milioane kWh, înregistrând o creștere nesemnificativă de 0,6%, comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2016. Totodată, volumul producției energiei termice produse pentru a fi livrată în centrale termice a alcătuit 1,39 milioane de Gcal, în scădere cu 3,3%, iar volumul apei potabile livrată populației a fost de 43,5 milioane m3, cu 3,7% mai puțin decât în 2016.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus