Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.01.2018

Serviciul Fiscal de Stat atenționează agenţii economici sa nu cada prada escrocilor care se dau drept inspectori fiscali

În perioada sărbătorilor de iarnă, și nu doar, crește riscul escrocheriilor pe diferite segmente, fiind scoși la iveală tot mai mulți doritori de a se îmbogăți ușor prin metode ilegale.

Astfel, în scopul evitării cazurilor de escrocherie din partea unor persoane care se prezintă drept inspectori fiscali și fac tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține foloase financiare, Serviciul Fiscal de Stat vine cu o serie de precizări din regulamentul cu privire la efectuarea controalelor fiscale.
În conformitate cu prevederile art. 1324 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal și constată contravențiile.

Controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, conform prevederilor art. 134 alin. (6) și art. 216 alin. (2) din Codul fiscal. Agentul economic este în drept să ceară actul care confirmă această decizie.

Respectiv, în scopul executării prevederilor menţionate, controalele fiscale se vor efectua numai în temeiul Deciziei privind iniţierea controlului. Decizia privind iniţierea controlului se întocmește și în cadrul inițierii procesului de constatare a faptei contravenționale.

De menționat că, începând cu 1 ianuarie 2018, a fost lansat în exploatare industrială modulul ,,Control fiscal – persoane juridice” etapa I din Sistemul Informațional Automatizat ,,Sistem de Management al Cazurilor”, care va permite monitorizarea acțiunilor de control la fiecare etapă de desfășurare.

Totodată, funcţionarilor fiscali, drept o confirmare a împuternicirilor lor, li se eliberează legitimaţii, potrivit art. 148 alin.(4) din Codul fiscal, al căror model şi mod de eliberare sunt stabilite de Serviciul Fiscal de Stat. Legitimația reprezintă un document oficial ce adevereşte statutul juridic al funcționarului fiscal şi confirmă împuternicirile acestuia în exercitarea atribuțiilor.

Modelul legitimaţiei este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.463 din 28 martie 2017.
Astfel, la iniţierea controlului fiscal la faţa locului sau la inițierea procesului de constatare a faptei contravenționale, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu.

Ca excepţie este efectuarea cumpărăturii de control, exprimată în crearea artificială de către funcţionarul fiscal a situaţiei de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziţiona (consuma) sau de a le comercializa. După efectuarea acesteia, contribuabilul este informat despre aplicarea procedurii corespunzătoare art. 224 din Codul fiscal, iar funcționarul fiscal este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu. După constatarea cauzei, bunurile materiale se restituie contribuabilului, iar mijloacele băneşti – respectiv funcţionarului împuternicit.

La finalizarea controlului fiscal la faţa locului, inspectorul fiscal întocmeşte un act de control fiscal în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (5) din Codul fiscal. În actul de control fiscal se consemnează rezultatele controlului, specificându-se încălcările depistate. Acest act este semnat de ambele părți participante la control, iar un exemplar este prezentat agentului economic supus verificării.

În cadrul procesul de constatare a faptei contravenționale, la depistarea faptei contravenționale se întocmește procesul-verbal cu privire la contravenție.

Astfel, în cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcționar fiscal Serviciul Fiscal de Stat roagă insistent să fie sesizat la numărul de telefon  0 8000 1525, linia fierbinte, tasta 4, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat sau 0 22 82 34 06, Direcția Securitate Internă și Anticorupție a SFS.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus