Trimite e-mail | Printeaza
Economie
04.01.2018

Volumul mărfurilor transportate în unsprezece luni ale anului curent a crescut cu 24,6%

În perioada ianuarie-noiembrie 2017, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,8 mil. tone mărfuri sau cu 24,6% mai mult față de perioada similară din anul 2016. Parcursul mărfurilor în perioada respectivă de timp a totalizat 4 167,8 mil. tone-km, ceea ce constituie cu 14,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016.

Creșterea volumului mărfurilor transportate a fost determinată, în mare parte, de ameliorarea situației  economice din perioada analizată, îndeosebi, de majorarea volumului exportului şi importului de mărfuri, precum și de majorarea volumului mărfurilor tranzitate. Creșteri ale volumului mărfurilor transportate au fost înregistrate în transportul aerian – de 2,2 ori,  transportul feroviar – cu 39,0% și transportul rutier – cu 20,2%.

Parcursul mărfurilor în ianuarie-noiembrie 2017 a constituit 4 167,8 mil. tone-km şi a înregistrat o creștere de 14,2% față de aceeași perioadă a anului 2016. Creșteri ale parcursului mărfurilor au fost înregistrate în transportul feroviar – cu 28,6%,  transportul aerian – cu 19,0% și cel rutier – cu 10,8%; descreșteri - la transportul fluvial - cu 1,1%.

Sectorul transportului rutier este relativ competitiv și stabil comparativ cu alte sectoare din domeniu. Circa 72% din volumul total de mărfuri și circa 96% din numărul total al pasagerilor sunt transportați cu mijloace de transport rutier. În ianuarie-noiembrie 2017 volumul mărfurilor transportate cu acest mijloc de transport a constituit 11,4 mil. tone, cu 20,2% mai mult faţă de perioada respectivă a anului 2016. Totodată, numărul pasagerilor care s-au folosit de transportul auto (autobuze şi microbuze) a constituit circa 91,5 mil. pasageri, cu 2,2% mai puţin faţă de perioada similară din 2016, dar în ceea ce priveşte parcursul pasagerilor s-a înregistrat o majorare cu 3,5%.

în perioada ianuarie-noiembrie a anului curent transportul de mărfuri pe cale feroviară s-a revigorat. Astfel, pentru prima dată în ultimii 4 ani volumul mărfurilor transportate pe cale feroviară a înregistrat creșteri, în ianuarie-noiembrie 2017 fiind transportate 4,3 mil. tone de mărfuri sau cu 39,0% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2016. Ponderea mărfurilor transportate prin intermediul căii ferate a constituit  27,4% din întregul volum de mărfuri transportate, mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului 2016 când ponderea mărfurilor transportate reprezenta 24,5%.

Transportul aerian devine tot mai atractiv, în special, pentru pasageri, înregistrând ritmuri de creștere impunătoare. Numărul persoanelor care au utilizat transportul aerian în ianuarie-noiembrie 2017 a constituit 1,5 mil. pasageri, fiind în creștere cu 47,5% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2016. Totodată, este în creștere și volumul mărfurilor transportate, deși cantitatea acestora este încă neînsemnată la nivel național.

În sectorul naval se înregistrează stagnare. În perioada ianuarie-noiembrie, 2017 volumul mărfurilor transportate cu transportul naval a constituit 123,8 mii tone, fiind în descreștere cu 1% față de perioada respectivă a anului precedent. Transportul fluvial a fost utilizat de circa 121,5 mii pasageri, cu 6,7% mai puțin față de ianuarie-noiembrie 2017.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus