Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
25.10.2017

Prioritatea sesiunii de toamnă a Parlamentului: Comisiile permanente continuă organizarea audierilor parlamentare

Prioritatea sesiunii de toamnă a Parlamentului: Comisiile permanente continuă organizarea audierilor parlamentare

Deputații din Comisia drepturile omului și relații interetnice au examinat, în ședința de astăzi, controlul asupra respectării legislației lingvistice în Republica Moldova, situația actuală și perspectivele de dezvoltare.

În raportul prezentat, conducătorul Centrului Informațional-Analitic pentru Drepturile Omului pe lângă Consiliul de Coordonare a Comunităților Ruse din Moldova, Mihail Sidorov a menționat că pachetul de acte legislative în domeniul funcționării limbilor și respectării drepturilor minorităților naționale este unul dintre cele mai bune în Europa. Totodată, potrivit raportorului, zilnic sunt înregistrate cazuri de încălcare a drepturilor minorităților naționale în diferite sfere a vieții, atât de către autoritățile publice, cât și de instituțiile private.

Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova, Yan Feldman a spus că, în urma analizei deciziilor de discriminare emise, s-a constatat că cele mai afectate grupuri de persoane sunt cele ce aparțin criteriilor protejate precum dizabilitate, sex/gen și limbă. Potrivit lui, discriminarea pe criteriul de limbă este cel mai des întâlnită în justiție. Instanțele de judecată nu acceptă cereri de chemare în judecată în limba rusă, astfel minoritățile ruse nu își pot exercita dreptul de acces la justiție. Totodată, instanțele asigură traducerea necesară.

Viceministra Culturii, Educației și Cercetării, Lilia Pogolșa a spus că în Republica Moldova există trei modele de studiere a limbilor minorităților naționale în instituțiile de învățământ. Primul model se referă la cele 258 de școli cu predare în limba rusă, al doilea model îl constituie școlile în care limba și istoria minorităților naționale este studiată cu trei ore mai mult. Al treilea model include gimnaziile și liceele experimentale, unde procesul de învățământ se realizează în limba maternă bulgară, găgăuză, ucraineană etc.

La finele discuțiilor, deputații au decis elaborarea unui proiect de hotărâre cu recomandări pentru îmbunătățirea situației în domeniul respectării legislației lingvistice și drepturilor minorităților naționale.

Tot astăzi, Comisia agricultură și industrie alimentară a audiat Agenția ”Moldsilva” în contextul reformei administrației publice centrale, iar Comisia mediu și dezvoltare regională a examinat utilizarea resurselor financiare și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național.

Controlul parlamentar asupra legilor adoptate constituie prioritatea activității Parlamentului în sesiunea de toamnă 2017, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus