Trimite e-mail | Printeaza
Politic
06.06.2017

În premieră la Chișinău se desfășoară a 61-a Reuniunea a Comisiei Regionale a Organizației Mondiale a Turismului pentru Europa

Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, la Chișinău se desfășoară a 61-a Reuniunea a Comisiei Regionale a Organizației Mondiale a Turismului pentru Europa, în perioada 5-7 iunie 2017, unde sunt discutate noile perspective comune de dezvoltare a turismului european și promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică autentică.
 
La Reuniune participă Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei, Taleb Rifai, secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului pe lângă Organizația Națiunilor Unite (UNWTO), de comun cu o delegație formată din 40 oficiali ai UNWTO, ambasadori, miniștri și conducători ai autorităților de turism din Europa, precum și Stanislav Rusu, directorul general al Agenției Turismului, Alexandru Juraveli, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova și alți reprezentanți ai Agențiilor și Organizaților de turism din Republica Moldova.
 
Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei, în discursul său a salutat interesul oficialilor europeni pentru a vizita Republica Moldova cu scopul de a întreprinde pași comuni în dezvoltarea turismului în regiune, cât și interesul față de țara noastră ca destinația turistica. Turismul este un factor stimulator al progresului economic global. Îmbunătățește comunicarea între oameni de diverse culturi, încurajează afacerile, sprijină dezvoltarea durabilă şi economia unei regiuni. ”Pentru Moldova este o oportunitate de a-și creste o industrie turistică cu o poziționare competitivă şi dezvoltare durabilă, cu noi oportunități de investiții, aducând beneficii economiei şi ocupării forței de muncă în multe sectoare conexe, de la transport, comerț, la agricultură”, a menționat viceministrul Economiei.
 
Printre realizările cele mai importante obținute în anii 2014 – 2016, Vitalie Iurcu a menționat elaborarea Strategiei de dezvoltare a Turismului în RM ”Turism 2020”, armonizarea legislației Republicii Moldova la cadrul normativ european, ajustarea legislației la cerințele pieței privind organizarea și desfășurarea activității turistice. De asemenea, au fost introduse modificări în Legea cu privire la turism conform recomandărilor Organizației Mondiale  a Turismului (UNWTO), a fost redusă povara statului asupra agenților economici prin eliminarea obligativității voucherului și  a modelului contractului de servicii turistice, au fost simplificate cerințele privind inițierea activității de turism (excluderea licenței), dezvoltat turismul social și turismul rural, etc.
 
O performanță în dezvoltarea turismului a fost elaborarea și aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat „Registrul turismului” și includerea în Regulamentul circulației rutiere a indicatoarelor de informare turistică (pe fon brun) conform standardelor internaționale. Un accent sporit se acordă Programului de marketing şi promovare turistică a Republicii Moldova pe piețele externe (în anii 2015–2017). De asemenea, cu suportul USAID a fost Elaborată înregistrarea mărcilor turistice în baza simbolului universal ”Pomul vieții”. A fost elaborat o nouă abordare a evidenței statistice în turism  a înregistrărilor la frontiera de stat, etc..
 
Important este participarea anuală a Republicii Moldova la cele 8 expoziții internaționale de specialitate și organizarea anuală a peste 10  evenimente cu caracter turistic (Expoziția Internațională ”Tourism. Leisure. Hotels.”, Ziua Națională a Vinului, Ia Mania, Gustar, Tîrgul olarilor, etc.). Recent a fost elaborat Catalogul hotelier a turismului național ”Best Hotels of Moldova”, conform standardele internaționale, care include 57 de destinații de lux selectate în urma unui concurs riguros, elaborat de Asociația Națională a hotelurilor și restaurantelor din RM, cu suportul financiar al Organizațiilor europene și UNDPI.
 
De asemenea, Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei, a accentuat că una dintre formele prioritare ale turismului în Republica Moldova este turismul rural, care se bucură de o popularitate ca și în țările europene. Mai mult de 80 la sută din destinațiile turistice din RM sunt amplasate în mediul rural, cu servicii de cazare tradițională, cu tradiții gastronomice variate, cu ospitalitate specifică moldovenească, ce  constituie o atractivitate pentru turiștii străini si creează premise pentru dezvoltarea turismului receptor. Printre principale destinații turistice a specificat traseele viti-vinicole, Cricova, Mileștii Mici, Purcari, apoi așezămintele Mănăstirești, cetatea Sorocii, Conacul Manuc Bei, și mai nou Castelul Mimi. În context, a vorbit și despre destinații mai puțin cunoscute, cele 50 de pensiuni agroturistice și alte 500 de destinații turistice care necesită investiții pentru a fi puse în valoare. ”Acest lucru este posibil fie prin achiziționarea acestora de către persoane care vor să investească în servicii de turism, fie prin alocarea de resurse din cadrul administrațiilor publice locale sau printr-un parteneriat public-privat”, a mai spus viceministrul Economiei, adăugând că foarte important este că turismul rural își propune ameliorarea calității vieții în regiunile-gazdă, creând noi locuri de muncă și venituri suplimentare pentru fermieri.
 
În concluzie, viceministrul Economiei a concis că turismul moldovenesc devine un sector dinamic pentru investiții datorită simplificării cadrului regulator în Republica Moldova, favorizării industriilor exportatoare de servicii, susținerii Programului de promovare turistică a țării și alinierile cadrului normativ la standardele internaționale. ”Reafirm poziția Guvernului Republica Moldova despre importanța turismului în dezvoltarea economică a țării și întreprinderea măsurilor și eforturilor la nivel național pentru creșterea calității și valorii afacerilor din turism, implementarea strategiilor de dezvoltare conform standardelor internaționale pentru a facilita investițiile în acest domeniu, iar reuniunea de astăzi este o excelentă platformă pentru impulsionarea și identificarea unor soluții noi de promovare şi valorificare a potențialului turismului atât moldovenesc cât şi turismului european” a notat în final Vitalie Iurcu.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus