Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
04.05.2017

Parlamentul a audiat raportul de activitate al CCA pentru anul 2016

Parlamentul a audiat raportul de activitate al CCA pentru anul 2016

Parlamentul a audiat și aprobat, în ședința plenară de astăzi, raportul de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) din Republica Moldova pentru anul 2016.

Președintele CCA Dinu Ciocanu, în raportul prezentat a menționat că instituția, în anul 2016 s-a întrunit în 37 ședințe publice, în cadrul cărora au fost adoptate 220 de decizii. În această perioadă au fost eliberate 24 de licenţe de emisie, alte 14 licenţe de emisie  au fost declarate nevalabile,  la 46 de licenţe au fost reperfectate condiţiile, precum și au fost aprobate 48 de concepţii generale ale serviciilor de programe ale instituţiilor media audiovizuale din ţară.
 
Potrivit raportorului, în anul 2016, în audiovizual autohton au apărut 4 posturi noi de televiziune şi 6 posturi de radio care reflectă necesităţile informaţionale, culturale, educaţionale şi de divertisment ale societăţii. Totodată, au fost eliberate 23 de autorizaţii de retransmisie, reperfectate altele 36 și 2 au fost retrase.
 
Cu referire la procesul de  monitorizare, președintele CCA a specificat că au fost supuși acestuia 60 de radiodifuzori, inclusiv 29 de posturi de televiziune şi 31 de  radio, fiind descifrate 15570 de ore de emisie. Pentru nerespectarea normelor legale au fost sancţionați 51 de radiodifuzori, aplicînd 125 de sancţiuni - 82 de avertizări publice, 32 de amenzi, 9 sistări a dreptului de a difuza anunţuri publicitare, 1 suspendare a licenţei de emisie pe o perioadă de 60 de zile şi 1 retragere a licenţei de emisie.
 
Alte subiecte abordate au vizat protecţia copiilor, respectarea moralităţii şi demnităţii umane, asigurarea echilibrului şi pluralismului politico-social, reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din anul 2016, protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, asigurarea egalităţii de şanse şi a accesului la serviciile de programe etc.
 
Deputații au adresat întrebări, au făcut comentarii și declarații în cadrul sesiunii de întrebări – răspunsuri, iar Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a prezentat avizul asupra raportului.
 
CCA a fost creat în 1996 în calitate de autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public, care reglementează domeniul comunicării audiovizuale.  La 1 ianuarie 2017,  pe piaţa serviciilor audiovizuale din Republica Moldova erau înregistrate 211 licenţe audiovizuale şi autorizaţii de retransmisie, inclusiv 78 sunt licenţe de emisie pentru serviciile televizate, 58 - licenţe radiofonice şi 75 - autorizaţii de retransmisie şi licenţe de emisie pentru distribuitorii de servicii, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus