Trimite e-mail | Printeaza
Social
26.02.2016

Prevederile Codului muncii al Republicii Moldova au fost ajustate la aquis-ul comunitar

Prevederile Codului muncii al Republicii Moldova au fost ajustate la aquis-ul comunitar

Prevederile Codului muncii al Republicii Moldova au fost ajustate la aquis-ul comunitar, conform cu directivele europene în domeniul raporturilor de muncă. Documentul a fost votat în prima lectură de către deputați, în cadrul ședinței plenare de vineri, 26 februarie 2016, în baza proiectului legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova, inițiativă legislativă a Guvernului. 

La baza modificărilor Codului Muncii au stat două Directive UE: nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă şi nr. 1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat între CES, UNICE și CEEP.

Urmând dispoziţiile directivelor menţionate, modificările aprobate la Codul muncii instituie un şir de norme noi. Potrivit Directivei 91/533/CEE privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă acestea țin de:

•    obligaţia angajatorului de a prezenta salariatului înainte de angajare, pe lîngă  celelalte, și informaţia referitoare la durata normală a zilei şi a săptămânii sale de muncă, precum şi la perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în caz de încetare a activităţii;

•    obligaţia familiarizării salariatului, la angajare, nu doar cu contractul colectiv de muncă şi Regulamentul intern, ci şi cu convenţiile colective care-i sunt aplicabile;

•    obligaţia angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariaţilor unităţii modificările operate în contractul colectiv de muncă şi în Regulamentul intern al unităţii.

Potrivit Directivei 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat între CES, UNICE și CEEP, modificările Codului Muncii re referă la:

•    principiul nediscriminării salariaţilor angajați în baza contractului pe durată determinată;

•    obligaţia angajatorului de a informa salariaţii angajaţi pe durată determinată (şi reprezentanţii salariaţilor la nivel de unitate) despre posturile vacante apărute pentru a le asigura accesul la locurile de muncă permanente în condiţii de egalitate cu ceilalţi salariaţi;

•    obligaţia angajatorului de a facilita salariaţilor angajaţi pe durată determinată accesul la şanse de formare adecvate, pentru a le îmbunătăţi competenţele profesionale, dezvoltarea carierei şi mobilitatea profesională;

•    cerinţa de a stabili aceeaşi vechime în muncă pentru ocuparea anumitor posturi pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată şi cei angajaţi pe o durată determinată;

condiţia existenţei, pe lângă temeiurile legale enumerate în art. 55 din Codul Muncii, a unor motive obiective pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu unele categorii de salariați, cum ar fi: persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi,  colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cadrele didactice şi cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt, conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii-şefi ai unităţilor etc.

•    obligaţia indicării în contractul individual de muncă pe durată determinată a temeiurilor legale şi, după caz, a motivelor concrete, ce au condiţionat limitarea duratei contractului sau a perioadei de prelungire a acestuia.

Printre modificările propuse pot fi remarcate introducerea obligativității de informare a candidaților la funcțiile publice privitor la condiţiile de angajare anterior stabilirii raporturilor de serviciu precum și necesitatea   modificării contractului individual de muncă cu acordul salariatului în cazul schimbării locului de muncă în cadrul unității.

Prin ratificarea în anul 2014 a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea pentru crearea şi menţinerea unui cadru normativ ajustat la aquis-ul comunitar, ceea ce presupune obligaţia transpunerii în legislaţia şi practica naţională a directivelor europene în domeniul raporturilor de muncă, anunță Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus