Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
16.12.2015

A fost aprobat Nomenclatorul şi tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate contra cost de către instituţiile de învăţământ

A fost aprobat Nomenclatorul şi tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate contra cost de către instituţiile de învăţământ

În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri în exercițiu a aprobat hotărârea Cu privire la lucrările şi serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către autorităţile/instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei.

Documentul vizează aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor pentru lucrările şi/sau serviciile prestate contra cost de către instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în condiţii de autonomie financiară, precum şi de către instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei. Acesta stabileşte cuantumul plăţilor pentru lucrările şi/sau serviciile prestate contra cost de către autorităţile/instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei, precum şi modul de formare şi utilizare a veniturilor acumulate de către instituţiile în cauză.

Hotărârea aprobată va contribui la respectarea principiilor constituționale fundamentale privind accesul la învățământ, la corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieței forței de muncă, la reducerea deficitului de specialiști în sectorul real al economiei și dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe procese moderne etc.

Totodată, documentul are obiectivul de a consolida reglementările financiare în contextul actual al ajustării politicilor educaționale naționale la cele europene şi de a asigura un management eficient și performant în utilizarea resurselor financiare. Aceasta va contribui la creșterea gradului de transparență în exercițiul de calcul al taxelor de studii și va simplifica procedurile de aprobare a costurilor de executare a lucrărilor și de prestare a serviciilor contra plată.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus