Trimite e-mail | Printeaza
Social
26.11.2015

Moldova studiază modele de succes pentru creşterea performanţeri sectorului spitalicesc

Moldova studiază modele de succes pentru creşterea performanţeri sectorului spitalicesc

O reuniune în cadrul Dialogului de Politici Publice pe platforma Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, dedicat practicilor europene în domeniul organizării sectorului spitalicesc, a avut loc miercuri la Chişinău. La eveniment au participat membrii Comisiei de profil, ministrul în exerciţiu al sănătăţii, Ruxanda Glavan, reprezentantul OMS la Chişinău, Haris Hajrulahovic, experţi ai Băncii Mondiale şi ONG, reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Un invitat special a fost Tihomir Strzep, consultant al BM, ex-director al Fondului de Asigurări în Medicină din Croaţia, care a împărtăşit experienţa ţării sale, dar şi a altor state europene în realizarea reformei spitaliceşti.  

Tihomir Strzep a prezentat un studiu comparativ care atestă un decalaj considerabil între Republica Moldova şi alte state, inclusiv ţări asemănătoare, la capitolele eficienţei sistemului spitaliceasc, calităţii serviciilor medicale oferite şi, prin urmare, indicilor sănătăţii populaţiei. Făcînd referire la experienţa Croaţiei, consultantul BM a povestit despre reforma spitalicească realizată în această ţară prin schimbarea provizorie pentru o perioadă determinată a fondatorilor instituţiilor - trecerea spitatelor din gestiunea autorităţilor locale în gestiunea Ministerului Sănătăţii, consolidarea managementului şi capacităţilor spitalelor; reprofilarea şi reducerea numărului de paturi spitaliceşti concomitent cu creşterea calităţii serviciilor medicale prestate; reprioritizarea de la asistența medicală spitalicească spre cea de ambulator; trecerea de la achiziţii pasive către achiziţii strategice integrate ale seviciilor medicale. Graţie reformei, Croaţia a reuşit atingerea unor rezultate pozitive simţitoare, în prezent durata medie de viaţă a populaţiei acestei ţări constituind 78 de ani faţă de 72 - în Moldova.   
În acelaşi timp expertul internaţional a salutat eforturile iniţiate de autorităţile Republicii Moldova în domeniul consolidării sectorului spitalicesc, încurajînd să continue reformele care au o direcţie corectă.

În context, ministrul în exerciţiu al sănătăţii al Republicii Moldova a adus la cunoştinţa publicului viziunile de concept ale instituţiei şi unele constatări făcute în cadrul dialogului  public în acest domeniu, remarcînd utilitatea experienţei prezentate de consultantul străin. Ruxanda Glavan a menţionat că în prezent autorităţile examinează aplicabilitatea pentru ţara noastră a unor practici reuşite în domeniul reformării şi consolidării sectorului spitalicesc, care vizează inclusiv structura fondatorilor spitalelor, sistemul managerial al acestor instituţii şi care   pot contribui la dezvoltarea instituţiilor medicale.   

Preşedintele Comisiei Parlamentare de profil, Oxana Domenti, a salutat dialogul constructiv şi profesionist în cadrul reuniunii, remarcînd importanţa faptului că aceasta s-a desfăşurat în preajma Forumului Naţional de Sănătate.

„Avem nevoie de schimbări în sistemul spitalicesc care să crească  calitatea serviciilor medicale dar şi eficienţa utilizării resurselor limitate din sistem. Schimbările pozitive se pot produce prin consens larg şi prin eforturi consolidate ale tuturor partenerilor implicaţi: autorităţi centrale şi locale, instituţii medicale, lucrători medicali, societatea civilă. Consensul  poate fi atins prin aprecierea obiectivă  şi exhaustivă a situaţiei, prin studierea celor mai bune modele externe de organizare a sistemelor de sănătate şi preluarea elementelor potrivite pentru Republica Moldova, prin comunicare între toţi factorii de decizie şi, cel mai important, cu societatea - care trebuie să fie bine informată privind scopurile şi beneficiile procesului  de consolidare a sistemului spitalicesc”, - a conschis Preşedintele Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie.
Haris Hajrulahovic, şeful misiunii OMS în Moldova, şi Irina Guban, reprezentant al oficiului BM, care au participat la reuniune, au exprimat disponibilitatea acestor organizaţii de a pune la dispoziţia factoriilor de decizie din ţara noastră expertiza şi suportul financiar necesar  pentru îmbunătăţirea performanţei sectorului spitalicesc, anunță un comunicat de presă al Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus