Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.11.2015

„Invidia ca boală incurabilă” declaraţia Preşedintelui Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank”, Leonid Talmaci

„Invidia ca boală incurabilă” declaraţia Preşedintelui Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank”, Leonid Talmaci

Alegerea acestei denumiri pentru prezentul articol nu este deloc întâmplătoare. Suntem convinși că citindu-l integral veţi înțelege esența reală a informaţiei prezentate.

Moldindconbank pe parcursul mai multor ani a înregistrat una din cele mai dinamice creşteri a indicatorilor de volum şi de calitate din sistemul bancar autohton. Astfel activele băncii au crescut în perioada anilor 2007 - 2014 de la 3,6 miliarde lei până la 13,3 miliarde lei sau de 3,7 ori. Portofoliul de credite de asemenea a înregistrat o ascensiune extraordinară, crescând în perioada analizată mai bine de 3,3 ori. Depozitele băncii (persoane fizice şi juridice) care, de altfel,  pot fi caracterizate ca barometrul de încredere al clienților faţă de bancă, de asemenea, s-au majorat esenţial în perioada analizată, crescând mai mult de 3,2 ori.

Cineva poate să spună că acestea sunt „meritele” perioadelor precedente. Putem spune şi așa, dacă nu ar fi și performanţele anului 2015. Rezultatele activităţii Moldindconbank pentru primele 10 luni ale anului 2015 au avut o ascensiune şi mai pronunţată, activele băncii depășind suma de 16 miliarde de lei ceea ce înseamnă o creştere de peste 2,76 miliarde de lei sau cu 20,8% mai mult față de începutul anului.

Moldindconbank este a doua bancă după mărimea portofoliului de credite din sistemul bancar al Republicii Moldova atingând cifra de peste 10,3 miliarde de lei, pe când după creşterea volumului de credite acordate economiei naţionale, în primele 10 luni ale anului 2015, Banca s-a plasat pe primul loc revenind-ui practic 50% din creşterea creditelor per total pe sistem.
Moldindconbank este practic şi cel mai mare creditor al statului având în prezent investite peste 850 milioane de lei în valori mobiliare de stat emise de Guvernul Republicii Moldova.

De asemenea putem menţiona că calitatea activelor Moldindconbank este una foarte bună și aceasta ne-o demonstrează cota creditelor neperformante în totalul portofoliului de credite al băncii care constituie  7,78%, pe când media pe sistem depășește 9,8%.

La fel stau lucrurile şi la capitolul depozite la vedere și la termen, atrase de la clienți. Cum am menţionat mai sus depozitele unei bănci sunt barometrul care atestă stabilitatea și încrederea clienţilor faţă de bancă. Iar soldul de 8,4 miliarde înregistrat la 31.10.2015  și creșterea sa cu peste 2,9 miliarde ( dintre care 1,8 miliarde de lei  la termen și peste 1,1 miliarde de lei la vedere) vin  să confirme această afirmație.

Un lucru este de remarcat că activele lichide ale băncii la 31.10.2015  au constituit suma de peste 5,5 miliarde de lei sau  - Atenţie! aproape 65% din total depozite la termen.

Îmi pare rău că sunt nevoit să apelez la termeni şi indicatori  prea sofisticaţi pentru unii cititori, însă doar așa pot argumenta de ce Invidia poate produce nu doar disconfort pentru unii, dar poate afecta şi integritatea sistemului bancar al R. Moldova.
În ultima perioadă am asistat la apariția în unele surse ale mass-media a mai multor informaţii cu caracter speculativ care se referă la „implicarea băncii în tranzacții de spălare de bani”. Sincer mă gândeam să nu dau importanţă unor zvonuri care nu au nimic comun cu realitatea, însă onoarea mea de bancher cu o bogată istorie în spate nu mi-a permis să rămân „indiferent”. 
Referitor la acuzaţiile nefondate aduse Băncii privind implicarea în activități de spălare de bani, Vă asigur și Vă garantez că toate operațiunile efectuate pe parcursul anului 2013, cât şi pe parcursul întregii sale activităţi au fost efectuate în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. MICB a îndeplinit, deciziile judecătorești cât și deciziile executorilor judecătorești care sunt obligatorii spre executare pentru orice entitate conform legislației în vigoare.

Totodată, nu există dovezi pertinente că acești bani, care au trecut prin sistemul bancar autohton (inclusiv MICB), ar fi fost obținuți ilegal de către deținătorii lor și respectiv nu pot fi calificate aceste acțiuni ca legalizare a veniturilor ilicite. Astfel, nu poate fi vorba de spălare de bani. A avut loc un exod, o migrare a resurselor financiare (a banilor) din Federația Rusă în UE. Iar acest lucru îl spun cu certitudine, fiindcă personal am examinat situația și m-am convins de veridicitatea acestor informații.
De asemenea, este de menționat faptul că  MICB a raportat toate tranzacțiile conform legislației în vigoare atât CNA cât și a prezentat toate informațiile relevante către Banca Națională a Moldovei. Iar ”eforturile MICB sunt considerabile și au contribuit la valoare adăugată procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în R. Moldova” – se menționează în scrisoarea CNA din august 2014.

Toată această situație, inclusiv acuzațiile permanente care sunt absolut nefondate duc la creșterea tensiunii în societate Astfel, ar fi oportun ca atât organele de supraveghere cât și instituțiile abilitate să reacționeze pentru a elucida și a tempera spiritele în acest domeniu.

Sub pretextul unor intenții nobile de a proteja sistemul bancar de diferite activităţi pretinse a fi ilegale de așa numiții „analiști și experţi” in activitatea bancară, de fapt se ţintește unul din cei mai durabili piloni din sistemul bancar al R. Moldova.
Noi credem că scopul este cu totul altul. Şi acest scop se reduce iarăși la boala incurabilă a invidiei de care suferă “cineva” care nu vrea să se împace cu faptul că o bancă din R. Moldova poate:

să obţină cel mai mare profit net din istoria bancară a RM, mai exact circa 400 milioane lei;
să aibă o rentabilitate a capitalului de peste 24%;
sa obţină o rentabilitate generală de peste 24.4%;
să dispună de o calitate a activelor de invidiat;
să fie desemnată pentru al doilea an consecutiv ca fiind cea mai performantă şi mai bună bancă din Moldova de către experți și companii internaționale cu renume;
să obțină o creștere a activelor, depozitelor, creditelor sale în ritmuri mult mai mari decât media pe sistem;
şi în același timp această bancă să rămână „neobservată”.

Oare poate pe cineva l-a nemulţămit faptul că Moldindconbank a demarat proiectul de rezonanţă națională – „Educaţia Financiară” prin care noi am realizat și difuzat la TVM 1, 16 emisiuni educative pentru întreaga populație. Totodată împreună cu echipa băncii am organizat  în fiecare raion din țară seminare pentru mediul de afaceri cu genericul „Cum să-ţi dezvolţi afacerea – soluţii de la Moldindconbank” la care au participat peste 15 mii de oameni de afaceri, tineri antreprenori, dar și reprezentanţi ai organelor publice locale.

Poate cuiva nu-i plac cele peste 1300 de locuri de muncă plătite pe care le –a creat și le asigură Moldindconbank.
Poate cineva este deranjat că peste 50% din depozitele celor 3 bănci aflate în proces de lichidare au trecut la Moldindconbank.

Sau poate cuiva „îi pare rău” că numărul total de clienţi a atins cifra de peste 450 mii dintre care  peste 20 mii sunt clienţi corporativi (persoane juridice).

Șirul de întrebări ar pute continua, dar vreau să mă opresc aici, pentru a lăsa loc şi pentru alte informaţii.

În concluzie vreau să garantez și să asigur clienţii noștri așa cum am făcut-o şi în cadrul celor 33 de întâlniri din raioanele R. Moldova, precum și pe partenerii externi, organele Statului, organele de control  şi cele de supraveghere etc. că:
Moldindconbank este şi va fi una din cele mai performante bănci din sistemul bancar al Republicii Moldova.

După „rezolvarea” problemelor celor 3 bănci aflate in proces de lichidare sistemul bancar din Moldova este unul viabil şi perfect sănătos.

Moldindconbank a activat, activează şi va activa şi în continuare în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.
Calitatea activelor băncii este la un nivel suficient de înalt, iar banii clienţilor atât a persoanelor fizice cât şi a persoanelor juridice, sunt în deplină siguranţă.

Rezervele financiare formate de către bancă, precum şi capitalul băncii pot acoperi oricare eventuale pierderi pe care le pot aduce provocările locale, regionale, sau cele internaţionale.

Suntem deschişi să prezentăm orice informaţie sau dovezi documentate atât organelor de supraveghere, cât şi celor de resort, aşa cum am făcut-o şi pe parcursul perioadei de supraveghere, precum şi în cadrul petrecerii auditului extern şi a diagnosticului efectuat de către companiile internaţionale cu renume mondial,  la solicitarea BNM, cu condiția respectării legislaţiei în vigoare.

La necesitate, putem organiza mese rotunde cu participarea persoanelor cointeresate, pentru a da răspuns la orice întrebare pe care îi frământă.

Vă îndemn să rupem paravanul tăcerii şi să tratăm boala invidiei.

Cu respect,
Leonid Talmaci
Preşedintele Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus