Trimite e-mail | Printeaza
Social
25.11.2015

Moldova şi Marea Britanie au făcut o evaluare a programelor de caritate comune şi au stabilit noi direcţii de colaborare

Moldova şi Marea Britanie au făcut o evaluare a programelor de caritate comune şi au stabilit noi direcţii de colaborare

Programele realizate în Moldova de Organizaţiile Neguvernamentale de caritate din Marea Britanie au fost evaluate în cadrul unui forum tematic, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor din Republica Moldova, inclusiv ministrului în exerciţiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ambasadorului Marii Britanii Phil Batson, reprezentanţilor Delegaţiei UE, Ambasadei SUA, Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare, Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), ONG. Evenimentul este organizat al treilea an consecutiv de către Ambasada Britanică din Chișinău.

Preşedintele Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, Oxana Domenti, s-a referit, în intervenţia sa, la realizările comune atinse în cadrul programelor caritabile şi la direcţiile de dezvoltare continuă a parteneriatului dintre organizațiile de caritate britanice şi autorităţile Republicii Moldova.

Deputatul a adus mulţumiri partenerilor de dezvoltare, reprezentanţilor organizațiilor de caritate şi ai mediului de afaceri, voluntarilor – pentru proiectele sociale, activităţile de caritate şi voluntariat engleze, impactul cărora este resimţit pozitiv de cetăţenii moldoveni. De-a lungul anilor în ţara noastră îşi desfăşoară cu succes activitatea organizaţii şi fundaţii de binefacere precum Every Child; Lumos Foundation; Copil, Comunitate Familie/Hope and Homes for Children; Keystone Human Services; Help Age International; Centrul Tony Hawks; Hospice Angelus Moldova; Oxford Policy Management; MAD-Aid, etc. Aceste şi alte organizaţii engleze cu tradiţii, dar şi numeroşi voluntari şi-au adus contribuţia la realizarea mai multor proiecte şi programe în domeniu, inclusiv: la implementarea mai multor modele de servicii sociale comunitare pentru copii şi familii în situaţii de risc, pentru persoane cu disabilităţi; susţinerea metodoligică pentru pregătirea şi punerea în aplicare a noului mecanism de suport financiar destinat cetăţenilor din categorii vulnerabile; asistenţă în crearea/dezvoltarea serviciiilor sociale substitutive de tip familial; de incluziune şi de prevenire a marginalizării sociale; în dezvoltarea reţelei de asistenţi şi lucrători sociali comunitari, etc. Cetăţenii moldoveni au simţit sprijinul englez prin darea în exploatare a noi servicii sociale comunitare pentru familii care educă copii cu disabilităţi; îmbunătăţirea accesului în instituţii a persoanelor cu handicap locomotor, acestea fiind dotate cu rampe speciale; servicii de consiliere pentru şomeri, etc.

Preşedintele Comisiei Parlamentare sociale Oxana Domenti a ţinut să accentueze în mod special implicarea personală a Ambasadorului Marii Britanii în Republica Moldova, Phil Batson, şi a familiei sale în activităţi de caritate. “Doresc sa amintesc cu multă gratitudine şi de contribuţia europarlamentarului englez Baronesa Emma Nicholson la dezvoltarea, începînd cu anul 2006, a acţiunilor de voluntariat în şcolile şi liceele din ţara noastră. Aceste frumoase tradiţii umanitare pe larg răspîndite în Marea Britanie au prins rădăcini în tara noastră, devenind din ce în ce mai populare în întreaga societate”, a subliniat Oxana Domenti.

Deputatul s-a referit, de asemenea, la problemele şi dificultăţile sistemului social, asupra cărora urmează să se concentreze în mod prioritar autorităţile Republicii Moldova în perspectivă imediată şi de lungă durată. Astfel, una din preocupările de bază este îmbunătăţirea mecanismului de finanţare a serviciilor sociale şi asigurarea unui caracter constant, durabil şi sustenabil al acestuia. Comisia Prlamentară de profil s-a arătat interesată de experienţa engleză în acest sens.

Preşedintele Comisiei parlamentare a trasat direcţiile de dezvoltare a cooperării dintre Republica Moldova şi partenerii săi străini în domeniul programelor de caritate şi de voluntariat, inclusiv perfecţionarea mecanismului de finanţare a serviciilor sociale, îmbunătătirea sistemului de evidenţă a serviciilior sociale, consolidarea sistemului de servicii medico-sociale (multidisciplinare) de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare pentru persoane cu dizabilităţi, servicii de reabilitare medico-sociale pentru prevenirea invalidizării persoanelor cu dizabilităţi, precum şi cele de ingrijire paliativă în spitale, dar şi servicii sociale comunitare pentru susţinerea familiilor cu copii minori, etc.

În încheiere, deputatul a reiterat mulţumirile în adresa organizaţiilor neguvernamentale engleze implicate în acţiuni sociale şi de caritate în Moldova, Ambasadei Marii Britanii, altor parteneri - pentru aportul adus la realizarea iniţiativelor şi proiectelor în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova, anunță Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului RM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus