Trimite e-mail | Printeaza
Social
24.11.2015

Parlamentul a susţinut propunerea Comisiei sociale privind neadmiterea diminuării volumului de finanţare a sistemului de sănătate

Parlamentul a susţinut propunerea Comisiei sociale privind neadmiterea diminuării volumului de  finanţare a sistemului de sănătate

Parlamentul a susţinut propunerea membrilor Comisiei Parlamentare Protecţie socială, sănătate şi familie privind neadmiterea diminuării volumului de finanţare a sistemului de sănătate al ţării. Deputaţii au respins în şedinţa plenară de vineri Proiectul de Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015. Anterior Guvernul a propus reducerea cu 13,114 mln lei a transferurilor din Bugetul de Stat către domeniul sănătăţii, fapt considerat inacceptabil de către deputaţi. 

În argumentarea sa, Comisia de profil face referire la un şir de acte normative şi legislative, aprobate inclusiv în acest an, care au menirea de a asigura şi menţine stabilitatea financiară a sistemului de sănătate, durabilitatea finanţării acestuia. Printre acestea se numără Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002  cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Art. 9 al acesteia spune că suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte anual prin legea bugetului de stat, reprezentînd o cotă procentuală din totalul cheltuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepţia cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinaţie specială prevăzute în legislaţie, nu mai mică decît 12,1%. Iar în art. 21 al aceleiaşi Legi se stipulează că suma totală a transferurilor, stabilită anual prin legea bugetului de stat, va fi distribuită în rate egale pentru fiecare lună a anului  bugetar, fiind transferate în măsură deplină la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nu mai tîrziu de data de 27 a fiecărei luni de gestiune. De asemenea, art. 2 al Hotărîrii Parlamentului Nr. 156 din  30.07.2015  pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014, stipulează neadmiterea diminuării pe parcursul anului bugetar a angajamentelor financiare ale statului față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Legea nr. 181 din 25.07.2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 67, prevede că plăţile bugetare, prin care se stabileşte că cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală - au caracter prioritar.

Deputaţii au fost convinşi în necesitatea de a nu admite modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul curent spre diminuare a bugetului respectiv, cerînd Guvernului identificarea posibilităţilor pentru respectarea întocmai a prevederilor legale privind finanţarea sistemului de sănătate, potrivit Comisiei Parlamentare Protecție socială, sănătate și familie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus