Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.11.2015

Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova a fost aprobată de Parlament în lectură finală

Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova a fost aprobată de Parlament în lectură finală

Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 a fost aprobată de Parlament în lectură finală. Modificările vin să sporeacă gradul de respectare a drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului şi angajatorului, să aducă cadrul legal naţional în concordanţă cu cerinţele actuale ale economiei de piaţă.

Clauze noi ale Codului Muncii vizează: eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a  contractului individual de muncă pe o durată determinată; extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi - în vederea determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora; posibilitatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor; oferirea dreptului conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-şef să demisioneze din funcţie oricînd şi nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă; o responsabilizare mai accentuată a organizaţiei sindicale din unitate, inclusiv - obligativitatea de a argumenta în scris acordul, dezacordul şi opinia consultativă privind concedierea salariatului; reglementara detaliată a procedurii de concediere în legătură cu transferul la alt loc de muncă; majorarea termenului de păstrare a datelor de confidenţialitate în conformitate cu practicile UE; extinderea termenului  concediului neplătit pe durata 120 de zile calendaristice faţă de 60 - în prezent; specificarea expresă a dreptului angajatului la o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă în cazul lichidării unităţii; amenajarea încăperilor speciale pentru alimentarea copiilor în conformitate cu Recomandarea OIM „Privind protecţia maternităţii”; concretizarea normei privind restabilirea salariatului la locul de muncă în baza hotărîrii instanței de judecată, care prevede că „imediat după pronunțarea hotărîrii instanței de judecată privind restabilirea salariatului la locul de muncă, angajatorul este obligat să emită un ordin de restabilire, pe care îl aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii”, etc.

În cadrul dezbaterilor în lectura finală, a fost clarificată şi diminuată severitatea normei de concediere în cazul absenței nemotivate, fiind specificat că concedierea din acest motiv poate interveni doar în cazul absenței repetate a salariatului timp de 4 ore consecutiv (fără a ţine cont de pauza de masă).

De remarcat că în procesul de elaborare a Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova au fost antrenaţi reprezentanţii Guvernului, Patronatelor, Sindicatelor, organizaţiilor internaţionale reprezentate în Republica Moldova. Astfel, documentul se bazează pe doleanţele tuturor partenerilor sociali şi reflectă în măsură optimă drepturile şi interesele angajatorilor şi angajaţilor, ţinînd cont totodată de cele mai bune practici internaţionale în domeniu, potrivit unui comunicat al Comisiei Parlamentare Protectie Sociala, Sanatate si Familie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus