Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.11.2015

ANRE a revizuit noile tarife reglementate la gazele naturale livrate consumatorilor finali

ANRE a revizuit noile tarife reglementate la gazele naturale livrate consumatorilor finali

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a revizuit, în şedinţa sa publică de vineri, 13 noiembrie, tarifele reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, prestate de întreprinderile SA „Moldovagaz”, şi tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale, prestat de SRL „Moldovatransgaz”, tarife aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE din 18 iulie 2015.

Astfel, valoarea tarifului mediu final la gazele naturale furnizate de întreprinderile SA „Moldovagaz” pentru anul 2015 a fost stabilită în valoare de 6 222 lei/1000 m3, cu 9,8 la sută mai mare decât cel aprobat în octombrie 2011 şi cu 5,6 puncte procentuale mai mic decât cel aprobat în iulie 2015 (6 538 lei/1000 m3). Tariful pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale a fost diminuat, faţă de tariful aprobat în iulie 2015 (1 223,67 lei/1000 m3) cu 213,45 lei/1000 m3, mărimea acestuia fiind stabilită în cuantum de 1 010,22 lei/1000 m3, iar tariful pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale a fost micşorat de la 90,16 lei/1000 m3 la 76,20 lei/1000 m3.

Potrivit raportului prezentat în cadrul şedinţei, principalii factori care au cauzat revizuirea tarifelor  pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale sunt următorii: reevaluarea mărimii consumului tehnologic şi pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie, diminuarea cheltuielilor ce ţin de amortizarea activelor, eliminarea cheltuielilor ineficiente admise la achiziţia bunurilor materiale, micşorarea cheltuielilor pentru plata dobânzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pentru achitarea gazelor naturale importate, fapte stabilite în raportul de audit internațional.

În acelaşi timp, ANRE a diminuat tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale, față de tariful de 340,55 lei/1000 m3 aprobat prin hotărârea din iulie 2015, cu 15,80 lei/1000 m3, cuantumul acestuia fiind stabilit în mărime de 324,75 lei/1000 m3. Această diminuare a fost efectuată pe seama micşorării rentabilității reglementate a operatorului rețelei de transport, inclusiv a rentabilităţii activelor existente și a activelor noi date în exploatare în urma investițiilor, a cheltuielilor ce ţin de amortizarea activelor, reevaluării costului energiei electrice consumate de operatorul rețelei de transport pentru transportul gazelor naturale, luând ca bază datele efective înregistrate în perioada precedentă de activitate și rapoartele de control efectuate de ANRE.

Reiterăm că propunerile de revizuire a tarifelor la gazele naturale aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE din 18 iulie 2015 au fost făcute în baza rezultatelor controalelor suplimentare efectuate de ANRE la operatorii din sistem în scopul reexaminării calculelor noilor tarife, evaluării costurilor incluse în tarife și a conformității modului de calcul cu prevederile metodologiei tarifare în vigoare, precum şi a unor diferențe care se conţin în Raportul de audit efectuat de compania internațională Ernst & Young asupra calculelor tarifului solicitat pentru aprobare de către SA „Moldovagaz”.

Pornind de la mărimea noului tarif mediu final la gazele naturale, ANRE a calculat şi aprobat următoarele tarife finale de furnizare a gazelor naturale pe categorii de consumatori finali (fără TVA):
-    pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 30 m3 (inclusiv) la un apartament (casă) – 6556 lei/1000 m3(în descreștere cu 4,8%);
-    consumatorii casnici cu un consum lunar de peste 30 m3 la un apartament (casă) – 6830 lei/1000 m3 (în descreștere cu 4,8%).

Noile tarife vor intra în vigoare la data publicării hotărârii respective a ANRE în Monitorul Oficial.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul de Administraţie al ANRE a prelungit termenul de suspendare a hotărârii sale din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale, termen care expiră duminică, 15 noiembrie, până la data intrării în vigoare a hotărârii ANRE din 13 noiembrie 2015 privind noile tarife la gazele naturale, anunță Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus