Trimite e-mail | Printeaza
Economie
06.11.2015

ANRE consideră că nu există temei pentru revizuirea hotărârilor sale privind aprobarea noilor tarife la energia electrică

ANRE consideră că nu există temei pentru revizuirea hotărârilor sale privind aprobarea noilor tarife la energia electrică

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) consideră că nu există temei pentru revizuirea hotărârilor sale din 17 -18 iulie 2015 cu privire la aprobarea tarifelor pentru distribuția și furnizarea energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice. Consiliul și-a expus poziția după finalizarea dezbaterilor publice pe marginea rapoartelor de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică, solicitate pentru aprobare de către companiile din sectorul electroenergetic, dezbateri care s-au desfășurat  săptămâna curentă.

ANRE notează că în urma deciziei de suspendare a hotărârilor sale din 17 -18 iulie 2015, care, de altfel, a fost luată și la solicitările insistente ale unor organizații neguvernamentale, formațiuni politice și experți în domeniul energetic, companiile din sectorul electroenergetic și cel al gazelor naturale, la recomandarea  ANRE, au efectuat un audit extern asupra corectitudinii calculării noilor tarife, evaluării costurilor incluse în tarife şi a conformităţii modului de calcul cu prevederile metodologiilor tarifare, audit executat de către companii cu renume mondial.

Astfel, auditul la RED Union Fenosa și Gas Natural Fenosa Furnizare Energie a fost executat de compania KPMG, la RED Nord, RED Nord- Vest și Moldelectrica – de BDO, la Moldovagaz - de Ernst&Young, toate trei companii având o bună reputație internațională. Cu câteva zile înainte de desfășurarea dezbaterilor, rapoartele de audit au fost publicate, pe pagina web oficiallă a ANRE, ceea ce a permis persoanelor interesate să le consulte și să participe în cunoștință de cauză la discutarea acestor documente.

Autorii rapoartelor de audit au confirmat corectitudinea aplicării metodologiei tarifare și a calculării noilor tarife la energia electrică și au constatat că în tarifele ajustate au fost incluse, în proporție de peste 95 la sută, cheltuielile pentru procurarea energiei electrice, care au crescut vertiginos în urma deprecierii considerabile a leului moldovenesc în raport cu dolarul SUA. Astfel, în rata de creștere de 56 bani per kWh a noului tarif mediu la energia electrică furnizată consumatorilor finali de către Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, în raport cu tariful mediu aprobat de ANRE în anul 2012, 41 bani/ kWh reprezintă prețul mediu de procurare a energiei electrice și 15 bani/ kWh – costurile de distribuție şi furnizare (materiale, investiții) care, de asemenea, au crescut în urma deprecierii leului. Aceeași situație a fost atestată și la companiile RED Nord și RED Nord – Vest.

În rapoartele de audit s-a constatat, de asemenea, că ANRE nu a inclus în noile tarife la energia electrică devierile tarifare înregistrate în anii precedenți în urma deprecieri de 1,6 ori a leului moldovenesc față de dolarul SUA. În cazul companiei RED Union Fenosa, aceste devieri au depășit pragul de 1,3 mld. lei. De menţionat că în cazul în care cursul de schimb al leului față de dolar ar fi fost la nivelul anului 2012, atunci tariful mediu de furnizare a energiei electrice de către Gas Natural Fenosa Furnizare Energie urma să fie micșorat, cu începere de la 1.01.2015, cu 10 bani per kWh: de la 1,52 bani/ kWh la 1,42 bani/ kWh.

ANRE notează că va purcede la identificarea unei formule optimale de recuperare etapizată a devierilor tarifare înregistrate în anii precedenți de către furnizorii de energie electrică, formulă care să aibă un impact cât mai mic asupra consumatorilor.

ANRE amintește că termenul de suspendare a hotărârilor sale din 17 -18 iulie 2015 cu privire la aprobarea noilor tarife pentru distribuția și furnizarea energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice expiră la 8 noiembrie 2015. Aceasta înseamnă că tarifele respective aprobate de ANRE vor intra în vigoare la 9 noiembrie 2015.

Totodată, ANRE informează că luni, 9 noiembrie 2015, va veni cu unele precizări în ceea ce priveşte noile tarife la gazele naturale aprobate prin hotărârea sa din 18 iulie 2015, hotărâre care ulterior a fost suspendată până la 15 noiembrie curent, anunță Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus