Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
05.11.2015

Unele categorii de angajaţi vor putea beneficia de locuințe de serviciu pe perioada exercitării atribuţiilor funcţionale

Ofițerii de investigație, militarii, unii funcționari publici, precum și alte categorii de angajaţi vor putea beneficia de locuințe de serviciu pe perioada exercitării atribuţiilor funcţionale.

În contextul, Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la modul de acordare și folosire a locuințelor de serviciu. Astfel, cei care dețin o funcție sau practică o profesie ce le oferă dreptul de a primi locuință de serviciu, conform Regulamentului, vor depune o cerere către angajator, însoțită de copia buletinului de identitate al solicitantului și al membrilor familiei; copia contractului de muncă încheiat cu angajatorul sau a Ordinului de numire în funcție, precum și  informaţia privind existenţa sau lipsa bunurilor imobile înregistrate cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

 ”Locuinţele de serviciu se vor acorda persoanelor şi membrilor familiilor lor, dacă aceștia nu deţin o locuinţă în proprietate în aceeași localitate sau într-una din localitățile care se află în componența municipiului, orașului sau comunei, în care își exercită atribuțiile funcționale. Solicitanții vor încheia un contract de locațiune cu angajatorul și vor achita chirie. Locuința va fi distribuită de o comisie, instituită de angajator, care va asigura respectarea normelor de acordare și folosire a locuințelor de serviciu, stabilite în Regulament. Conform proiectului nou al Regulamentului deputații Parlamentului și miniștrii dețin dreptul la locuințe de serviciu și nu de locuințe cu statut special (de protocol)” , a explicat Olga Serbinos, șefa Direcției locuințe a MDRC. De asemenea, Olga Serbinos a menționat că după expirarea termenului de acţiune a contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu, precum și în cazul rezilierii contractului de locațiune, locatarul şi membrii familiei lui, precum şi foştii membri ai familiei urmează să elibereze locuinţa în termen de pînă la 3 luni, cu achitarea integrală a plăţilor, în caz contrar ei urmează să fie evacuaţi, conform prevederilor Legii cu privire la locuinţe.

În conformitate cu documentul propus spre aprobare norma suprafeţei locuibile pentru fiecare persoană în locuinţa de serviciu este egală cu norma pentru locuinţele sociale, stabilită în Legea cu privire la locuințe și constituie 9 m2 pentru fiecare persoană, iar surplusul suprafeței nu poate depăși 12 m2 pentru o familie.

Potrivit oficialilor MDRC, proiectul documentului a fost supus consultărilor publice, a fost avizat de instituțiile guvernamentale, iar actualmente este  în examinare la Centrul Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. De asemenea, prin aprobarea acestui Regulament va fi abrogat actul legislative din perioada anilor 1984 care nu mai sunt actual și contravine Legii cu privire la locuințe.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus