Trimite e-mail | Printeaza
Social
08.10.2014

Guvernul a aprobat Strategia ”Educația 2020” și instituirea Inspectoratului Școlar Național

Guvernul a aprobat Strategia ”Educația 2020” și instituirea Inspectoratului Școlar Național

Strategia de Dezvoltare a Educației pentru anii 2014-2020 ”Educația-2020” a fost aprobată miercuri, 8 octombrie curent, de cabinetul de miniștri. Documentul stabilește obiectivele și sarcinile pe termen mediu și lung în vederea dezvoltării educației, definește orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învățămînt din Republica Moldova în perspectiva integrării europene.

Strategia este structurată pe trei piloni – acces, relevanță, calitate - și include, pentru fiecare componentă în parte, viziunea strategică, obiectivele, acțiunile prioritare, mecanismele de finanțare și costurile acțiunilor ce urmează a fi întreprinse. Documentul adoptat oferă o diagnoză a stării actuale a educației și stabilește direcțiile strategice pentru soluționarea celor mai acute probleme, în baza cadrului legislativ asigurat prin proiectul Codului educației.

Prin alt proiect, Guvernul a aprobat prevederile normative privind finanțarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general în bază de cost standard per elev. Documentul stabilește metodologia și particularitățile de finanțare a școlilor în anul 2015, care vor contribui la îmbunătățirea finanțării instituțiilor de învățămînt, sporirea transparenței cheltuielilor și vor asigura utilizarea eficientă a resurselor. Suplimentar, au fost aprobate regulamentele privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională și fondul pentru educație incluzivă.

Un alt document, aprobat de Guvern, prevede instituirea Inspectoratului Școlar Național, în conformitate cu prevederile Codului educației. Structura va asigura calitatea în educație și va fi responsabilă de evaluarea activităţii instituţiilor de învățămînt general, de acreditarea instituțiilor de învățămînt, de evaluarea activităţii cadrelor didactice și a cadrelor de conducere din instituţiile de învățămînt general în baza standardelor și metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educației. Inspectoratul Școlar Național va promova un sistem de autoevaluare și evaluare externă complexă a instituțiilor de învățămînt, contribuind astfel la creșterea nivelului de calitate în sistemul educațional.

Totodată, cabinetul de miniștri a aprobat modificări și completări la Hotarîrea de Guvern cu privire la alimentația elevilor. Conform amendamentelor operate, Ministerul Educației și autoritățile administrației publice locale vor asigura alimentarea gratuită a elevilor din clasele I-IV din instituțiile de învățămînt publice și private, precum și a elevilor din clasele V-XII din instituțiile de învățămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova, subordonate Ministerului Educației și din instituțiile de învățămînt din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, amplasate în zona de securitate.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la transportarea elevilor, garantînd securitatea copiilor și asigurînd deplasarea lor la școală în condiții optime. Hotărîrea de Guvern prevede modul de organizare a procesului de transportare, cerințele față de unitatea de transport și responsabilitățile tuturor părților implicate în proces. Potrivit regulamentului, unitățile de transport care efectuează deplasarea elevilor vor fi dotate cu dispozitive de înregistrare video și sisteme GPS, precum și cu un set de semne de identificare a vehiculului, potrivit unui comunicat al Ministerul Educației.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus