Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.09.2014

Iurie Leancă a solicitat instituţiilor abilitate să-şi facă publice planurile de control a agenţilor economici

Iurie Leancă a solicitat instituţiilor abilitate să-şi facă publice planurile de control a agenţilor economici

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat instituțiilor abilitate cu funcții de control executarea prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, prin includerea controalelor planificate în Registrul de Stat al Controalelor (www.controale.gov.md ).

Potrivit art. 31 din Legea menționată mai sus, rezultatele controalelor neincluse în Registrul de Stat al Controalelor se consideră nule și nu pot servi drept temei pentru executarea prescripției privind înlăturarea încălcărilor și/sau pentru aplicarea sancțiunilor respective, iar declararea nulității rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripțiilor emise și sancțiunilor aplicate în temeiul rezultatelor controlului, comunică Secretariatul Consiliului Economic al Prim-ministrului.

De asemenea, conform alineatului 4 din același articol, “Orice daune, inclusiv daunele morale sau de imagine, cauzate persoanei supuse controlului ca urmare a efectuării unui control ale cărui rezultate au fost declarate nule şi/sau ca urmare a aplicării unor sancţiuni declarate nule vor fi reparate din contul organului de control.”

Registrul de Stat al Controalelor a fost elaborat pentru a limita riscul corupției din procesul de efectuare a controalelor la agenții economici, precum și pentru a informa agenții economici despre drepturile și obligațiile lor. De asemenea, este un instrument în asigurarea transparenței în domeniul controalelor efectuate de instituțiile statului abilitate cu funcții de control a activității de întreprinzător. De la momentul lansării în 2014 în Registrul Controalelor sunt publicate controalele planificate de 5 instituții, printre care Camera de Licențiere, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Turismului, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie și Agenția Națională ”Transport Auto”.

Lista instituțiilor care urmează să se integreze cât de curând posibil în Registrul de Stat al Controalelor:

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consiliul Concurenței

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

Inspectoratul Farmaceutic din cadrul Agenției Medicamentului

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Inspectoratul Ecologic de Stat

Inspecția de Stat în Construcții

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Instituția publică Căpitănia portului Giurgiulești

Administrația de Stat a Aviației Civile

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Inspectoratul Energetic de Stat

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Inspectoratul de Stat al Muncii

Agenția Relații Funciare și Cadastru

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale

Biroul Migrație și Azil

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus