Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.09.2014

Comitetul de Direcție al BC “Victoriabank” SA îşi exercită obligaţiunile contractuale în conformitate cu legea RM

Comitetul de Direcție al BC “Victoriabank” SA îşi exercită obligaţiunile contractuale în conformitate cu legea RM

Comitetul de Direcție al BC “Victoriabank” S.A. informează că, în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi a deciziei organelor competente,  membrii Comitetului de Direcţie şi anume: N. Politov-Cangas, C. Ghimpu, L. Vangheli îşi exercită împuternicirile funcţionale şi obligaţiunile de serviciu după data de 24 septembrie 2014, până la desemnarea noilor membri ai Comitetului de Direcţie a BC “Victoriabank” S.A. de către organele competente în conformitate cu Statutul Băncii.
 
Dat fiind faptul că, anterior, de către organele judiciare al R.M. a fost suspendată executarea unor hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BC “Victoriabank” S.A. şi a deciziilor Consiliului de Administraţie a BC “Victoriabank” S.A..  membrii Comitetului executiv sunt  în drept să reprezinte Banca în raport cu terţe persoane, să adopte decizii, încheie contracte şi să-şi exercite obligaţiunile funcţionale, până la constituirea unui organ competent, în conformitate cu Statutul Băncii, care va putea desemna membrii Comitetului de Direcţie al BC “Victoriabank” S.A.

Astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea actualului Comitet de Direcţie în componenţa N. Politov-Cangas, C. Ghimpu, L. Vangheli şi E. Goncear este considerată valabilă, având toată puterea juridică pentru buna funcţionare a Băncii.
BC “Victoriabank” S.A. îşi onorează cu precădere obligaţiunile în faţa clienţilor săi, deservind calitativ, oferind cele mai noi şi inovative soluţii în domeniul financiar-bancar, aşa cum a deprins clienţii de-a lungul activităţii sale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus