Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.09.2014

Certificatul fitosanitar pentru export începând din luna decembrie va putea fi obţinut mai simplu şi mai rapid

Certificatul fitosanitar pentru export  începând din luna decembrie va putea fi obţinut mai simplu şi mai rapid

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Economic al Prim-ministrului, până în data de 1 decembrie 2014, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) urmează să finalizeze ajustarea bazei normative care descrie procedura de obținere a certificatului fitosanitar pentru export. Urmare a acestei acțiuni, va fi redus de la 7 la 3 numărul de documente intermediare solicitate pentru eliberarea certificatului fitosanitar, timpul de așteptare de la 5 la 3 zile și deci, costurile suportate de agenții economici exportatori.

Acţiunile vor fi întreprinse după ce Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor simplificarea procedurilor de autorizare a exporturilor de produse agricole, având drept scop diversificarea destinațiilor de export a produselor autohtone, dar și lărgirea accesului companiilor medii și mici la piața externă.

ANSA urmează să efectueze următoarele schimbări:

1. Internalizarea (fără impunerea costurilor adiționale) a două proceduri intermediare, parte din obținerea certificatului fitosanitar și excluderea acestora pentru agenții economici - excluderea caracterului de act permisiv a actului privind efectuarea controlului fitosanitar și a certificatului de expertiză de carantină a plantelor și produselor de origine vegetală, cu păstrarea obligației procedurale, care va fi înglobată în procedura de eliberare a certificatului fitosanitar (mai sus).

2. Excluderea obligativității prezentării a altor două documente pentru obținerea certificatului fitosanitar: a contractului de vânzare-cumpărare (”sau … alt act juridic în baza căruia se efectuează exportul”) și a facturii de expediție sau facturii fiscale a încărcăturii - documente ce nu țin de securitatea alimentelor și de verificarea conformității în baza criteriilor de risc.

3. Extinderea termenului de valabilitate a certificatului de expertiză de la 14 la 30 zile pentru produsele stocate în afara pericolului de contaminare, cât și eliminarea destinației teritoriale pentru care este emis certificatul de expertiză, fiind astfel valabil pentru orice Oficiu Teritorial ANSA.

De asemenea, Prim-ministrul a solicitat ANSA să instituie noi proceduri de schimb de informații între oficiile sale teritoriale, Centrul de Carantină și Serviciul Vamal, fără implicarea agentului economic. Scopul final este instituirea ”ghișeului unic” pentru certificatul fitosanitar de export, solicitantul urmând să depună cererea la orice oficiu teritorial ANSA și să ridice certificatul la postul vamal de export indicat în cerere, fără efectuarea multiplelor vizite la diferite instituții ale statului.

Drept rezultat, agenții economici nu vor fi obligați să asigure comunicarea între instituțiile statului,  și nu vor resimți povara obținerii actelor intermediare de la diferite structuri. Se va urmări reducerea timpului de așteptare a certificatului fitosanitar de la 5 zile la maximum 3, iar implementarea tuturor măsurilor sus-numite în complex urmează să reducă semnificativ din costurile suportate și povara de conformare pentru agenții economici exportatori.

Ca urmare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv între Republica Moldova și Uniunea Europeană, se așteaptă o activizare semnificativă a relațiilor comerciale dintre antreprenorii din Republica Moldova și Uniunea Europeană, în primul rând a producătorilor și exportatorilor de produse agricole și agroalimentare.

În același timp, pentru a asigura tuturor antreprenorilor, indiferent de dimensiunea afacerii acestora, un acces echitabil la piața externă, este necesară o permanentă simplificare a procedurilor de eliberare a actelor permisive la export, cu menținerea concomitentă a controlului calității. Procedurile complicate și costurile excesive  limitează accesul la piața de export, în special a companiilor mici, în mare parte concentrate în sectorul agricol și agroalimentar.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus