Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.09.2014

A fost instituit un grup de lucru responsabil de identificarea și instituirea mecanismului de implementare a creditului de asistență acordat de către Guvernul Poloniei

A fost instituit un grup de lucru responsabil de identificarea și instituirea mecanismului de implementare a creditului de asistență acordat de către Guvernul Poloniei

Astăzi, 12 septembrie, Directorul AIPA a susținut o conferință de presă pe marginea implementării creditului de asistență în domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare și infrastructurii aferente, oferit de Guvernul Polon.

Reamintim că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 718 din 03.09.2014 „Cu privire la implementarea Legii nr. 134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență”, AIPA a fost desemnată în calitate de instituţie implementatoare pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare şi infrastructurii aferente acestora, reprezentând o cotă de 90%  din creditul de asistenţă acordat de către Guvernul Poloniei.

În acest sens, în scopul identificării mecanismului de implementare a creditului de asistență în domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare și infrastructurii aferente acestora, a fost instituit un grup de lucru responsabil de identificarea și instituirea mecanismului de implementare a creditului de asistență, reprezentat de funcționari din cadrul MAIA și AIPA. Potrivit directorului AIPA, Petru Maleru, ”grupul de lucru va studia experiența instituțiilor responsabile de administrarea unor credite similare, va petrece consultări cu reprezentanții Ministerului Finanțelor privind condițiile de creditare ale beneficiarilor finali și respectiv, în decurs de 40 de zile va elabora  Manualul operațional pentru implementarea Acordului”. În scopul asigurării informării multilaterale asupra procesului decizional documentul dat va fi supus negocierilor și consultărilor publice, pentru a asigura funcționalitatea și transparența acestuia.

Manualul va stabili modul  de utilizare a mijloacelor financiare, asigurarea și garantarea privind corectitudinea de alocare a mijloacelor, inclusiv condițiile obligatorii necesare pentru obținerea  împrumutului prin efectuarea operațiunilor de recreditare, criteriile de eligibilitate și procedura de selectare a beneficiarilor finali, cuantumul dobînzii și termenul de scadență a împrumutului alocat, modalitățile de recepționare, procesare, evaluare, autorizare, executare și contabilizare a plăților, precum și controlul asupra realizării și utilizării eficiente a mijloacelor recreditare de către beneficiarul final.

Prin alocarea mijloacelor financiare din creditul de asistență  se urmărește atingerea următoarelor obiective:

1) creșterea productivității și a competitivității agriculturii și industriei agroalimentare;

2) stimularea transferului tehnologic polonez către mediul de afaceri din Republica Moldova și a serviciilor de extensiune;

3) sporirea veniturilor și diminuarea sărăciei;

4) atragerea investitorilor în inițierea și dezvoltarea activităților agricole și agroalimentare în sectorul rural.

Directorul Agenției a mai declarat că ”AIPA va recepționa, prelucra, va acorda consiliere solicitanților ce ține de proiectarea, identificarea necesităților financiare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, și prezentarea tuturor actelor într-un singur dosar către o comisie specializată, care va avea câte un membru din cadrul ministerelor de resort, cum ar fi Ministerul Agriculturii şi Industriei ALimentare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei și doi reprezentanți din cadrul asociațiilor de profil a fermierilor, care vor evalua și vor decide autorizarea cererilor de acordare a împrumutului”.

Procedura de recepționare a actelor și procedura de eliberare a împrumuturilor va fi prezentată până la data de 15 octombrie curent.

Solicitanții vor putea beneficia de consilierea necesară acordată de către cele 10 oficii teritoriale ale Agenției,  adițional urmând să fie create centre de informare și procesare a dosarelor. Totodată, în cadrul AIPA va fi instituită o subdiviziune care va asigura buna funcționare a implementării creditului de asistență oferit.

Reamintim că creditul va fi oferit pentru o perioadă de 25 ani, cu rata anuală de 0,15% și o perioadă de grație de 5 ani. Valoarea minimă pentru un contract care face obiectul prezentului Acord este de 0,5 milioane euro.

Scopul general al suportului din partea Republicii Polone constă în sporirea competitivității sectorului agricol prin restructurarea, modernizarea și creșterea treptată a cotei de produse agricole cu valoare adăugată înaltă.

În domeniul agriculturii intervenția va avea două direcții principale de asistență:

- Modernizarea și restructurarea fermelor specializate în producția de produse agricole tradiționale (legume și fructe, lapte, carne)

- Investiții în tehnologii moderne privind procesarea produselor agroalimentare, în scopul conformării la standardele UE la capitolul siguranța alimentelor și cerințele de calitate

Potrivit AIPA, contractele urmează a fi încheiate de către antreprenori care își au reședința în Republica Polonia, și importatori din Republica Moldova, și vor fi supuse unei proceduri de aprobare din partea Ministerelor Finanțelor ale ambelor părți. Bunurile exportate din Republica Polonia în Republica Moldova în baza Acordului nu pot fi re-exportate în alte țări fără acordul scris din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Polonia. Valoarea bunurilor și serviciilor de origine Poloneză în cadrul Contractului, finanțate în baza Acordului, nu poate fi mai mică de 60%.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus