Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.07.2014

Rezultatele financiare, perspectivele și proiectele de viitor ale Băncii de Economii

Rezultatele financiare, perspectivele și proiectele de viitor ale Băncii de Economii

Astăzi, 15 iulie 2014, a fost organizată conferinta de presă a Băncii de Economii S.A., cu tematica “Rezultatele financiare, perspectivele și proiectele de viitor ale Băncii de Economii” Aceasta a fost sustinută de: Viorel Bîrcă, președinte interimar al Comitetului de Conducere; Ivan Ursu, Vicepreședintele Consiliului, Ilan Shor, Președintele Consiliului.

Anul 2014 este pentru Banca de Economii unul care a redefinit tabloul poziției sale ca instituție financiară şi perspectivele dezvoltării în anii ce urmează. Din momentul aprobării de către BNM a membrilor noului Consiliu, Banca de Econo­mii şi-a asumat responsabilitatea de a asigura un nivel al capitalului reglementat ce ar permite desfășurarea activității Băncii, iar pe viitor consolidarea poziției de instituţie financiară sistemică, universală şi dinamică prin implementarea celor mai înalte standarde de guvernare corporativă.

Astfel, în această perioadă Banca a asigurat un dialog constructiv cu partenerii, acţionarii şi clienţii săi, inducând transparenţă în activitatea şi rezultatele acti­vităţii Băncii. Menținerea încrederii clienţilor în Banca de Economii a fost una din priorităţile Băncii. Rezulta­tele înregistrate în primele 6 luni ale anului 2014 demonstrează corectitudinea deciziilor luate şi oportunitatea activităţilor realizate.

Eforturile depuse au fost apreciate de către instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, Banca de Economii fiind distinsă cu Diploma de onoare pentru parteneriatul cu sistemul de plăți MasterCard Worldwide, titlul Liderul Pieței 2013.

În prima jumătate a anului 2014 Banca de Economii a înregistrat pentru mai mulţi indici creşteri peste media pe sistem bancar şi un trend ascendent pentru cotele de piaţă ale Băncii. Astfel, totalul activelor Băncii a crescut în 6 luni cu peste 20%, înregistrând la 30.06.2014 mai mult de 10.2 miliarde lei. Pe de altă parte, în cele 6 luni ale anului în creştere cu 16.6% este şi volumul activelor lichide, nivelul lichidităţii curente înregistrând 64.2%.

Loaialitatea clienţilor se manifestă prin creşterea cotei de piaţă a Băncii în ceea ce priveşte numărul şi volumul tranzacţiilor deservite. După numărul de carduri aflate în circulaţie, Banca este lider de piață fiind emitentul a peste 250 mii carduri bancare.

Faţă de începutul anului deponenţii persoane fizice au depus la Bancă sume considerabile, soldul depozitelor acestora crescând cu cca. 444 mil.lei. Clienţii persoane juridice au majorat rulajele deservite prin Bancă, soldul disponibilităţilor pe conturi crescând în 6 luni cu peste 40%. Și soldul creditelor s-a majorat cu peste 65%.

Banca de Economii continuă eforturile în domeniul dezvoltării plăţilor electronice prin sistemul econom.md, volumul plăţilor fiind în creştere cu peste 50% faţă de perioada similară a anului precedent.

Preocuparea de a fi aproape de clienţi rămâne importantă pentru Bancă, în 6 luni din 2014 fiind asigurată creşterea numărului de oficii secundare ale băncii cu 6 unităţi, Banca de Economii gestionând cea mai extinsă reţea teritorială de subdiviziuni la nivel de sistem bancar.

Rezultatele pozitive ale Băncii din ultimele luni și din viitorul apropiat sunt efectul direct al efortului noului acționar.

La moment, cei mai importanți acționari ai Băncii sunt: Guvernul RM (prin Agenția Proprietății Publice) (cu o cotă de 33.38%), urmat de ВЭБ «КАПИТАЛ» SRL cu o cotă 24.86%

Societatea cu Răspundere Limitată «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» aparține în proporție de 100% corporației bancare «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», cu un capital statutar de peste 11 mlrd. Dolari SUA și active de peste 82 mlrd Dolari SUA.

Banca de Economii a stabilit și niște condiții foarte clare față de dezvăluirea informației despre acționarii săi.

Scopul noului cod al guvernării corporative este de a îmbunătăți şi sistematiza cadrul guvernării corporative în Bancă, a asigura un nivel înalt de transparenţă a guvernării Băncii şi de a confirma vigilenţa credibilă în vederea respectării standardelor guvernării corporative. În particular:

Banca urmează a fi gestionată cu responsabilitatea, fiabilitatea şi eficienţa necesară în scopul maximizării valorii Băncii şi altor beneficii ale acționarilor; şi
Dezvăluirea informației, transparenţa precum şi eficienţa managementului profilului de risc şi sistemului de control intern urmează a fi asigurată de maniera cuvenită.
Acționarii băncii și-au îndeplinit în plină măsură obligațiunile asumate, inclusiv acordarea creditului subordonat în valoare de 50 mln dolari, cesiunea creditelor neperformante în valoare de 1.2 mlrd lei și emisia suplimentara de acțiuni în valoare de 80 mln lei.

Investițiile și deci încrederea noului acționar sunt de amploare, astfel încât și așteptările sunt mari. Perspectivele de dezvoltare ale Băncii de Economii S.A. se prezintă a fi de importanţă primordială, reieşind din poziţiile actuale şi potenţiale ale Băncii, volumele de activitate gestionate pe segmentele cheie ale business-ului bancar şi proiectele de importanţă naţională deservite.

Situația din anul 2013 a fost de grea rezonanță inclusiv asupra personalului Băncii, fiind necesar a fi luate măsuri concrete pentru soluționarea acesteia.

În acest scop a fost actualizată legislația Băncii, inclusiv Statutul Băncii, Codul de guvernare corporativă și alte documente interne.

Trecerea la conducerea colectivă a asigurat transparență în luarea deciziilor atât la nivel de bancă, cât și pentru publicul larg.

În anul 2014 a fost creată o nouă subdiviziune a Oficiului Central – Direcția Conformitate. În proces de constituire sunt și alte două subdiviziuni: Direcția credite neperformante și Direcția Monitorizare riscuri. Subdiviziunile sus-menționate sunt văzute ca instrumente de menținere și asigurare a stabilității și siguranței Băncii.

Pentru eficientizarea procesului de lucru, s-a decis externalizarea unor activități mai puțin specifice activității bancare, și anume serviciul pază și însoțire-încasare. Prin aceasta s-a soluționat și problema asigurării cu transport și alte probleme tehnice din domeniul vizat, care nu puteau fi rezolvate din lipsă de resurse.

În anul 2012 situația financiară a Băncii a fost umbrită de o cotă înaltă a creditelor neperformante în total portofoliu de credite.

La început de 2013 cota creditelor neperformante constituia 54% din portofoliul de credite al Băncii. La moment, cota acestora a fost redusă până la 44%

Aceste rezultate se datorează eforturilor enorme depuse de către Direcțiile Juridică, Administrare gaj și cu suportul acționarilor Băncii. La moment există un tabel clar ce prezintă situația reală din acest domeniu.

Unul din subiectele prioritare pentru Conducerea Băncii sunt investițiile în modernizarea Băncii, cu accent pe perfecționarea bazei tehnologice a instituției. Astfel, până în noiembrie curent aceasta va fi actualizată în proporție de 40 la sută. Recent a fost inițiată procedura de achiziție a aparatelor în scopul extinderii rețelei bancomatelor și POS-terminalelor. Schimbările date vor asigura o mai bună securitate produselor și serviciilor bancare, vor îmbunătăți procesul de deservire  și  vor permite lansarea unor produse bancare noi.

Un alt punct din agenda Băncii este elaborarea propriului sistem de transferuri bănești, fiind preconizate și colaborări cu noi sisteme de transfer.

Data de 15 septembrie este data lansării ghișeului unic, ce va contribui la mărirea vitezei de deservire a clienților.

Până la 01 octombrie curent va fi extins numărul punctelor de schimb valutar – de la 198 la 250 unități.

Un punct prioritar pe lista realizărilor Băncii va fi extinderea numărului de filiale ale instituției – se planifică deschiderea a 5 filiale în Chișinău, prima urmând a fi deschisă chiar de la 01 octombrie.

Aceste filiale vor reprezenta noul nivel la care a trecut Banca de Economii, având un design interior modern și fiind dotate cu cele mai noi tehnologii și astfel creând condiții favorabile pentru mediul bancar și de afaceri. Cele 5 filiale vor complete rețeaua de 37 filiale ale Băncii din prezent.

O altă sarcină a managementului Băncii este modernizarea în totalitate a rețelei de subdiviziuni a Băncii în următorii 3 ani, și asta în condițiile în care Banca de Economii dispune de cea mai largă reșea de subdiviziuni din țară – 575 unități.

Altfel spus, Banca de Economii este cea mai mare bancă din țară, fapt reflectat și în noul slogan: «Banca de Economii. Cea mai mare bancă.» Cel mai mare este și numărul de angajați din instituție – 2101 persoane, Banca de Economii fiind și cel mai mare angajator.

Extinderea rețelei înseamnă și extinderea statului de personal. Banca apreciază loialitatea și efortul angajaților Băncii, fiind elaborate programe de motivare a personalului.

Instituția poate prospera doar datorită clienților săi. Aprecierea pentru clienți se manifestă prin proiectele Băncii. De exemplu, a fost inițiat procesul de creditare corporativă, fiind creat și programul de creditare la condiții preferențiale a colaboratorilor instituțiilor ce au semnate proiecte salariale cu Banca de Economii.

Se pune accent pe businessul mic și mijlociu, astfel încât din 01 august curent deschiderea și deservirea conturilor clienților corporativi este gratuită până la sfârșitul anului.

Pentru clienții persoane fizice a fost inițiată o campanie promoțională, în care premiul mare este de 100000 lei, iar zilnic sunt oferiți 500 lei. Campania e destinată beneficiarilor și expeditorilor de transferuri internaționale, probabil cele mai solicitate servicii bancare la moment.

În curând va fi lansat un nou produs bancar – cardul de debit MasterCard, cu o denumire sugestivă - «Patriot». Principalul avantaj al acestora va fi opțiunea cash back, sau returnarea parțială a sumei creditate din cont pentru cumpărăturile efectuate. Scopul noului produs este stimularea achitărilor electronice.

În activitatea sa Banca de Economii rămâne o instituție social-orientată. Anume proiectele sociale rămân prioritare pentru Bancă. Din mai curent a fost lansată Campania Zece hramuri de nota zece, în cadrul căreia Banca sărbătorește, împreună cu locuitorii a zece orașe din țară, hramurile localităților date, organizând concerte și premiind cei mai fideli clienți.

Orientarea socială a Băncii va fi reflectată și în proiectul de susținere a studenților facultăților de finanțe și bănci.  20 cei mai buni studenți din cursurile 1 și 2 vor fi premiați de Banca de Economii prin intermediul burselor de studii.

Alți cinci cei mai buni studenți din ultimul an de studii vor avea șansa să facă studiile de masterat cu susținerea Băncii, dar și vor avea asigurat un loc de muncă în cadrul Băncii.

Proiectele menționate sunt doar o parte din întreg setul ce urmează a fi implementat. Acesta este de lungă durată și este ambițios, însă va aduce beneficii atât clienților, cât și acționarilor Băncii.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus