Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.07.2014

Banca Mondială susține creșterea competitivității exporturilor și îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru companiile din Moldova

Banca Mondială susține creșterea competitivității exporturilor și îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru companiile din Moldova

Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat ieri o finanțare în sumă de 45 milioane dolari SUA pentru Republica Moldova, pentru Proiectul de Ameliorare a Competitivității II, care va contribui la sporirea competitivității exporturilor și la reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderile din Moldova. 

Noua operațiune susține prioritățile Guvernului Republicii Moldova, reflectate în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2020”, care vizează ameliorarea mediului de afaceri și sporirea accesului la finanțare pentru întreprinderi. În vederea realizării priorităților respective, proiectul va oferi sprijin în implementarea strategiilor guvernamentale de reformare a cadrului de reglementare, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și inițiativelor de îmbunătățire a accesului la finanțare pe termen mediu și lung pentru companiile exportatoare. 

În ultimul deceniu, sectoarele exportatoare au cunoscut o dinamică limitată, iar în anii care au precedat criza financiară globală au crescut mai lent decât PIB-ul. Exporturile au rămas în mare parte concentrate în câteva industrii tradiționale, cu valoare adăugată redusă, și s-a constatat o expansiune limitată a exporturilor directe din Republica Moldova către țările non-CSI.

Prioritățile Guvernului în soluționarea acestor provocări se axează pe susținerea creșterii economice orientate pe exporturi în baza unor reglementări mai bune, investițiilor sporite și dezvoltării industriilor exportatoare de mărfuri și servicii. Pentru a valorifica în întregime beneficiile de integrare economică aprofundată cu vecinii săi, Republica Moldova trebuie să sporească gradul său general de competitivitate.      

În acest context, Proiectul de Ameliorare a Competitivității II va susține trei domenii majore:

• În primul rând, proiectul va oferi asistență Guvernului în implementarea cu succes a strategiilor de reformare al cadrului de reglementare, cu accent pe implementarea reformelor care contribuie la creșterea transparenței, previzibilității și reducerea costurilor realizării afacerilor. De asemenea, proiectul va ajuta Guvernul în implementarea reformelor, care aduc beneficii competitivității exporturilor, precum facilitarea emiterii licențelor, permiselor și autorizațiilor, și sporirea concurenței.
• În al doilea rând, proiectul va sprijini dezvoltarea IMM-urilor prin consolidarea legăturilor acestora cu piețele și oferirea granturilor de co-finanțare în vederea implementării practicilor de ameliorare a afacerilor axate pe competitivitatea exporturilor.
• În al treilea rând, proiectul va oferi finanțare pe termen mediu și lung, sub formă de capital circulant și investiții, întreprinderilor exportatoare și va dezvolta alte instrumente de finanțare. 

“Moldova are o oportunitate extraordinară de a realiza o creștere a sectorului privat bazată pe exporturi, dacă va reuși să amelioreze mediul de afaceri și să sporească competitivitatea. Suntem angajați într-o colaborare continuă cu Guvernul în scopul valorificării acestei oportunități, astfel încât să contribuim, într-un final, la crearea de noi locuri de muncă și la o prosperitate mai mare pentru cetățenii Moldovei,” a declarat dl Abdoulaye Seck, Director al Băncii Mondiale pentru Moldova.

De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard dolari SUA au fost alocați pentru un număr de 49 operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active, suma angajamentelor totale constituind 189.9 milioane dolari SUA. Domeniile de asistență includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea mediului de afaceri, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura, mediul și altele. Corporația Financiară Internațională a oferit investiții în sumă de 233 milioane dolari SUA în cadrul a 24 proiecte în diverse sectoare, iar Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus