Trimite e-mail | Printeaza
IT
26.02.2014

Specialişti din ţările Parteneriatului Estic discută la Chişinău probleme privind reglementarea serviciilor de roaming internaţional şi naţional

Azi la Chişinău continuă seminarul de trei zile, deschis ieri, pentru specialiştii autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (PaE ) dedicat practicilor de reglementare a serviciilor de roaming internaţional şi naţional. Seminarul se desfăşoară în cadrul proiectului de asistenţă tehnică al Comisiei Europene (CE) „Grupul autorităţilor de  reglementare din statele PaE” şi este organizat de executantul acestui proiect - compania Pricewaterhouse Coopers Slovensko în comun cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

La seminar participă specialişti din cadrul autorităţilor de reglementare din toate cele şase ţări PaE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ukraina) şi experţi în domeniu din Lituania şi Slovacia. Anul curent vor fi desfăşurate încă cinci seminare în probleme de actualitate pentru reglementatorii din statele PaE. Scopul acestor seminare este de a oferi beneficiarilor suportul necesar în procesul de aducere a practicilor de reglementare în domeniu în conformitate cu standardele europene.

În prima zi a seminarului, experţii străini au prezentat principiile de funcţionare a roaming - ului internaţional, tipurile serviciilor de roaming şi cadrul de reglementare comunitar al acestei pieţe, iar reprezentanţii autorităţilor de reglementare din ţările PaE - situaţia actuală privind reglementarea serviciilor de roaming internaţional în statele respective.

Azi şi mâine, participanţii la seminar vor examina experienţa autorităţilor respective din Lituania şi Slovacia privind reglementarea serviciilor de roaming internaţional, problemele existente la acest capitol în ţările PaE şi modalităţile de soluţionare a acestora. Dânşii vor  discuta, de asemenea, aspecte legate de implementarea roaming – ului naţional în ţările PaE şi  aplicarea practicilor europene de reglementare a serviciilor de roaming internaţional şi naţional în aceste state.

Grupul reglementatorilor din statele PaE a fost constituit în septembrie 2012 la reuniunea de la Chişinău a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările respective. Acest grup  are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii din statele PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. Pentru atingerea acestor scopuri CE a acordat Grupului reglementatorilor PaE un proiect de asistenţă tehnică în valoare de 1 mil. de euro pe o durată de doi ani (2013 – 2014), anunță Serviciul de presă al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus