Trimite e-mail | Printeaza
IT
14.02.2014

ANRCETI a lansat campania „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”

ANRCETI a lansat campania „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) consideră că aplicarea prevederilor Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, care intră în vigoare mâine, 15 februarie, va asigura un nivel mai înalt de protecţie a consumatorilor, în special a intereselor economice a acestora, şi va stimula creşterea gradului de accesibilitate şi de calitate a serviciilor din acest sector.

Afirmaţia a fost făcută de directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, în conferinţa de presă de astăzi, la care au fost prezentate principalele prevederi ale Regulamentului respectiv, prevederi care sunt obligatorii atât pentru furnizori, cât şi pentru toţi consumatorii de servicii de comunicaţii electronice.

Grigore Varaniţa a anunţat că această conferinţă de presă este prima acţiune din cadrul Campaniei de informare a ANRCETI „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”. „Am hotărât să lansăm campania respectivă pentru că analiza petiţiilor, apelurilor telefonice adresate Agenţiei de către consumatori, întâlnirile cu ei arată un nivel insuficient de informare şi de cunoaştere a drepturilor de consumator. Prin desfăşurarea campaniei de informare, Agenţia doreşte ca consumatorii să-şi cunoască mai bine drepturile şi să ştie ce au de făcut când se confruntă cu probleme legate de furnizarea şi utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice”, a menţionat directorul ANRCETI. El a precizat că ANRCETI va întreprinde o serie de acţiuni de informare, printre care elaborarea şi publicarea pe pagina sa electronică www.anrceti.md a unui ghid pentru consumatori, mediatizarea campaniei de informare prin intermediul presei, organizarea unui sondaj de opinie privind gradul de satisfacţie a consumatorilor asupra calităţii serviciilor. Grigore Varaniţa şi-a exprimat convingerea că această campanie va contribui la formarea unui consumator bine informat şi capabil să-şi apere drepturile sale legitime.

La rândul său, şeful Direcţiei Monitorizare şi Control a ANRCETI, Victor Muradu, care a prezentat, în cadrul conferinţei, regulamentul respectiv, a accentuat că acesta răspunde provocărilor actuale şi oferă soluţii pentru rezolvarea problemelor cheie identificate de Agenţie în procesul aplicării reglementărilor ce vizează protecţia consumatorilor de servicii. El a precizat că noul act normativ este ajustat la cerinţele legislaţiei în vigoare, include reglementările existente în acest domeniu şi acoperă întregul spectru de servicii – telefonie fixă, mobilă, acces la Internet, televiziune contra cost.

Regulamentul cuprinde următoarele subiecte cheie: a) contractarea serviciilor; b) drepturile şi obligaţiile furnizorului; c) drepturile şi obligaţiile utilizatorului final (consumatorul de servicii); d) factura detaliată; e) modul de examinare a reclamaţiilor şi de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor. Elementul de noutate al regulamentului constă în faptul că prevederile acestuia se referă şi la etapa precontractuală a raporturilor între furnizor şi consumator. Astfel, furnizorul, la etapa precontractuală, este obligat să facă publice clauzele contractului standard şi, la solicitare, să le pună la dispoziţia consumatorilor. Furnizorul mai are obligaţia să ofere gratuit publicului informaţii detaliate, clare şi actualizate privind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi celelalte condiţii de furnizare şi utilizare a serviciilor respective.

Cu referinţă la noile prevederi ale regulamentului axate pe protecţia intereselor economice ale consumatorilor, au fost remarcate următoarele obligaţii ale furnizorilor: să efectueze deblocarea gratuită a echipamentului terminal al consumatorului, să nu majoreze intenţionat şi fără acordul consumatorului limita de credit stabilită în contract, să-i ofere mecanisme adecvate de informare despre starea contului şi serviciile de care beneficiază acesta şi, la solicitare, factura detaliată despre serviciile furnizate contra plată etc. Factura detaliată se oferă lunar sau pentru ultimele trei perioade consecutive şi complete de facturare a serviciilor de telefonie şi de acces la Internet.

Conform regulamentului, consumatorul este în drept să solicite furnizorului remedierea deficienţelor în furnizarea serviciilor contractate prin depunerea unei reclamaţii. Termenul de examinare a acesteia este de 15 zile, iar în cazul în care reclamaţia necesită o examinare suplimentară – 30 de zile din data recepţionării ei de către furnizor. În cazul în care consumatorul nu a primit răspuns la reclamaţia sa sau nu este satisfăcut de acest răspuns, el este în drept să se adreseze la ANRCETI sau în instanţa de judecată competentă.

Directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, a îndemnat consumatorii care au nimerit în această situaţie să nu ezite şi să apeleze la autoritatea de reglementare pe care o conduce. El a dat asigurări că, adresându-se la ANRCETI, ei vor primi suportul şi ajutorul de care au nevoie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus