Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.09.2013

Noul raport al Băncii Mondiale profilează evoluţia sectorului contabilităţii şi auditului din Republica Moldova

Noul raport al Băncii Mondiale profilează evoluţia sectorului contabilităţii şi auditului din Republica Moldova

Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CRRF) împreună cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au lansat astăzi Raportul actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului (C&A ROSC) în Moldova.

Raportul actualizat prezintă o evaluare aprofundată a practicilor de contabilitate şi audit şi face parte dintr-o iniţiativă implementată de Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional. Iniţiativa are drept scop sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în eforturile de ameliorare a mediului de afaceri şi a climatului investiţional.

“Raportul C&A ROSC se axează asupra aspectelor forte şi slabe ale cadrului de contabilitate şi audit care influenţează calitatea raportării financiare în sectorul corporativ”, a spus Zeynep Lalik, Specialist principal în management financiar, Banca Mondială. “Raportul se bazează pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) şi Standardele Internaţionale de Audit (SIA) şi pe experienţa şi bunele practici internaţionale, precum şi acquis communautaire al Uniunii Europene pentru a formula o serie de recomandări privind fortificarea raportării financiare în sectorul corporativ din Moldova.”
Raportul actualizat C&A ROSC evidenţiază evoluţia semnificativă a cadrului legislativ în domeniul contabilităţii şi auditului în ultimii 9 ani. Totuşi, implementarea şi aplicarea reformelor au fost împiedicate de constrângeri legate de capacităţi şi resurse. Raportul remarcă impactul transparenţei şi guvernării insuficiente, precum şi capacitatea joasă a entităţilor non-bancare de a implementa SIRF asupra calităţii generale a raportării financiare în sectorul corporativ al ţării.

Raportul oferă o serie de recomandări. În primul rând, este necesară revizuirea Legii Contabilităţii şi Legii Auditului pentru a exclude inconsecvenţele interne şi a le ralia mai aproape de Directivele UE, inclusiv prin simplificarea cerinţelor faţă de evidenţa contabilă a entităţilor mici. În al doilea rând, el subliniază importanta fortificării capacităţilor atât la nivelul entităților cât și la nivel instituțional, inclusiv pentru autorităţile de reglementare şi fiscale întru sprijinirea entităţilor locale de interes public la implementarea SIRF şi pentru a oferi îndrumare privind consecinţele fiscale respective. În al treilea rând, el remarcă necesitatea unei colaborări strânse între Ministerul Finanţelor şi asociaţiile profesionale întru fortificarea instruirii în domeniul contabilităţii şi auditului. 

“Îmbunătăţirea raportării financiare în sectorul corporativ şi reformarea practicilor contabile şi de audit este o prioritate pentru Guvernul Moldovei, care poate aduce beneficii importante comunităţii de afaceri”, spune Anatol Arapu, Ministrul Finanţelor. “Informaţia financiară de calitate înaltă este esenţială pentru ameliorarea accesului la finanţare şi asigurarea dezvoltării sectorului privat. Pe lângă aceasta, ea oferă garanţii investitorilor existenţi şi potenţiali asupra fiabilităţii informaţiei pe care ei îşi bazează sau îşi vor baza deciziile investiţionale. Prin urmare, Raportul actualizat ROSC, Contabilitate şi Audit este un instrument analitic care poate servi drept fundament solid pentru promovarea reformelor în sector de către Ministerul Finanţelor.”

Din anul 1992, când Moldova s-a alăturat Băncii Mondiale, peste 1 miliard USD a fost alocat pentru 49 operaţiuni. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active cu angajamente totale în valoare de 205.7 milioane USD. Domeniile susţinute includ reforma reglementării şi dezvoltarea afacerilor, învăţământ, asistenţă socială, guvernare electronică, ocrotirea sănătăţii, alimentarea cu apă şi canalizare, agricultură şi altele. Corporaţia Internaţională de Finanţare a investit în total 191 milioane USD şi Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor a oferit garanţii în valoare totală de 95 milioane USD. Ambele instituţii sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Raportul C&A ROSC pentru Moldova poate fi accesat la:

http://go.worldbank.org/28ZIA2P450

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus